Dokumentarkiv

410 resultater

Type dokument
Velg område
410 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring om kraftrasjoneringsforskriften

  Fornybar Norge vil påpeke at forslaget til ny kraftrasjoneringsforskrift er en forbedring av gjeldende forskrift. Dette gjelder både med tanke på struktur og tydeliggjøring av ulike aktørers oppgaver og ansvar i ulike faser frem mot en rasjoneringssituasjon, samt når kraftrasjonering er iverksatt.

 2. Forslag til endringer i forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

  Fornybar Norge mener hensynet til beredskap og personellets sikkerhet knyttet til vår mest samfunnskritiske infrastruktur, ikke er tilstrekkelig vektlagt og hensyntatt i forslag til endring i forskrift. Gitt den anstrengte sikkerhetspolitiske situasjonen og viktigheten av beredskap for bortfall i energiforsyningen, mener Fornybar Norge at det er avgjørende at nettselskapene, energientreprenørene, leverandørindustrien og kraftprodusentene som et minimum gis dispensasjon fra regelverk når det gjelder beredskapskjøretøy.

 3. Innspill til Representantforslag om et arealnøytralt Norge

  Fornybar Norge er enig i bekymringen over natursystemer som presses fra mange kanter, bestander som reduseres og arter som forsvinner. Fornybar Norge støtter derfor at Norge bør ha som mål å bli arealnøytral og på sikt kanskje arealpositivitet. For å kunne diskutere slike mål etterlyser vi arealregnskap og metodikk, som gir et enhetlig bilde av utviklingen bakover og framover i tid.

 4. Fornybar Norges innspill til Naturrisikoutvalget

  Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) innen 31. desember 2023. Her er Fornybar Norges innspill til utvalget.

 5. Høringssvar: Forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

  Fornybar Norge anerkjenner fullt ut betydningen av å ivareta villrein, som er klassifisert som nær truet på Norsk rødliste for arter, og er opptatt av at kunnskap skal ligge til grunn for villreinforvaltningen.

 6. Høringssvar - EUs Net Zero Industry Act

  Fornybar Norges svar på forslaget fra EU-kommisjonen 16. mars 2023, Net Zero Industry Act, parallelt med Critical Raw Material Act som sammen er EUs grønne industriplan.

 7. Innspill til ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

  Fornybar Norge ønsker med dette innspillet å legge frem bransjens perspektiver og kunnskap, og å bidra til at informasjon om sammenhengene i kraftmarkedet gjøres tilgjengelig og forståelig for så mange som mulig.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt