Dokumentarkiv

405 resultater

Type dokument
Velg område
405 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fornybar Norges innspill til Naturrisikoutvalget

  Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) innen 31. desember 2023. Her er Fornybar Norges innspill til utvalget.

 2. Høringssvar: Forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

  Fornybar Norge anerkjenner fullt ut betydningen av å ivareta villrein, som er klassifisert som nær truet på Norsk rødliste for arter, og er opptatt av at kunnskap skal ligge til grunn for villreinforvaltningen.

 3. Høringssvar - EUs Net Zero Industry Act

  Fornybar Norges svar på forslaget fra EU-kommisjonen 16. mars 2023, Net Zero Industry Act, parallelt med Critical Raw Material Act som sammen er EUs grønne industriplan.

 4. Innspill til ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

  Fornybar Norge ønsker med dette innspillet å legge frem bransjens perspektiver og kunnskap, og å bidra til at informasjon om sammenhengene i kraftmarkedet gjøres tilgjengelig og forståelig for så mange som mulig.

 5. Innspill til oppfølgingen av NOU 2023:3 Mer av alt - raskere

  Energikommisjonens innstilling bekrefter at Norge er bakpå med utvikling av ny kraftproduksjon og nytt nett. Den er krystallklar på at Norge trenger mye mer fornybar energi, og at vi må komme i gang raskt med ny produksjon av hensyn til både industri, klima og ønske om lavere strømpris.

 6. Høringsuttalelse – endring av forskrift om offentlige anskaffelser

  Fornybar Norge viser til forslag til forskriftsendringer som skjerper miljøkravene ved offentlige anskaffelser. Vi er positive til regelendringer som skjerper vektleggingen av miljø ved offentlige innkjøp. En regelendring må sette et tydelig miljøpreg på planleggingsfasen av offentlige anskaffelser, og bidra til å styrke konkurransekraften til bedrifter som prioriterer klima, miljø og bærekraft.

 7. Høring: Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  Fornybar Norge ønsker et transparent og ryddig skattesystem for næringen som både legger til rette for investeringer og bidrar til verdideling med storsamfunn og vertskommuner. Fornybar Norge er ikke prinsipielt avvisende til en nøytralt utformet grunnrenteskatt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt