Åslaug Haga intervjues av NRK i Lutelandet vindpark

Vi er Fornybar Norge

– Fornybar Norge skal bidra til at Norge hurtigst mulig blir et nullutslippssamfunn. Vi jobber for vekst og verdiskaping basert på fornybar energi, elektrifisering og annen utslippsfri energibruk, sier administrerende direktør Åslaug Haga.

Kalender - se hva som skjer