Stokkfjellet vindpark i Selbu

Myter i vindkraftdebatten

Det finnes mange fortellinger om vindkraft og det norske strømmarkedet som ikke er sanne. Det handler blant annet om mikroplast, arealer og ustabil kraft. Her kan du lese et oppgjør med mange av påstandene.

Aktuelt fra Fornybar Norge

 1. Strømregningen nær halvert grunnet sommervarmen i mai

  Over hele Norge vil folk få betydelig lavere strømregninger for mai enn de fikk for april. Årsaken er at det usedvanlig varme maiværet førte til lavere strømforbruk og et kraftig strømprisfall, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

Kalender - se hva som skjer

 1. Damsikkerhet I uke 26 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

 3. KI og nett

  KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?