Åslaug Haga overrekker veikartet til olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Handlekraft - veikart mot 2030

Halvparten av Norges energiforbruk er fossil, og vi er ikke i rute for å nå klimamålene. Derfor har vi laget et veikart for å hjelpe stortingspolitikerne med å få opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Det er en avgjørende del av løsningen for å få klimautslippene ned, og samtidig opprettholde industrien og arbeidsplassene.

Aktuelt fra Fornybar Norge

 1. Sweco blir medlem av Fornybar Norge

  Sweco annonserer i dag sitt medlemskap i Fornybar Norge. Partnerskapet markerer et ytterligere skritt i selskapets forpliktelse til å fremme bærekraftig og fornybar energi i Norge.

 2. Ny styringsmekanisme skal bedre forsyningssikkerheten

  Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til kraftprodusentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. I Fornybar Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet utdyper vi våre synspunkter om den foreslåtte styringsmekanismen.

Kalender - se hva som skjer

 1. Robotikk for energisektoren

  VR, KI og roboter. Belgisk-tyske Elia Group utvikler fremtidens robothjelp og jobber bl.a. med tilpasning og trening av roboter til bruk i kraft- og nettstasjoner. Vi skal høre om flere prosjekter.

 2. Nettreguleringsdagen

  Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar hvor du vil få førstehåndskunnskap om utviklingen av reguleringsmodellen og hva nettselskapene mener må gjøres av justeringer og ikke minst hvorfor.

 3. Nett, kraftproduksjon og næringsutvikling

  Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Troms og Finnmark? Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar i Alta.