Åslaug Haga overrekker veikartet til olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Handlekraft - veikart mot 2030

Halvparten av Norges energiforbruk er fossil, og vi er ikke i rute for å nå klimamålene. Derfor har vi laget et veikart for å hjelpe stortingspolitikerne med å få opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Det er en avgjørende del av løsningen for å få klimautslippene ned, og samtidig opprettholde industrien og arbeidsplassene.

Aktuelt fra Fornybar Norge

 1. Ny styringsmekanisme skal bedre forsyningssikkerheten

  Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til kraftprodusentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. I Fornybar Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet utdyper vi våre synspunkter om den foreslåtte styringsmekanismen.

 2. Statnett vil søke medlemskap i Fornybar Norge

  Statnett planlegger å søke medlemskap i Fornybar Norge, og dermed tilknyttes NHO som arbeidsgiverforening. Dette vil bidra til et tettere samarbeid med næringen om blant annet kompetanse, forskning og utvikling og internasjonale spørsmål.

Kalender - se hva som skjer

 1. Vassdragsteknisk Forum, region midt

  Vil du få gode råd og tips for tilsyn av vassdragsanlegg og høre hvordan noen har løst utfordringer der mange ferdes i nærheten av dammer? Bli med på VTF-Midt i Oppdal!

 2. Smartgridkonferansen 2023

  Fornybar Norge har i samarbeid med Smartgridsenteret gleden av å invitere til Smartgridkonferansen 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og trivelig middag.

 3. Kraftkom 2023

  Onsdag 27. til torsdag 28. september samles Fornybar Norges kommunikasjonsnettverk i Trøndelag. Her tar vi opp de viktigste kommunikasjonsutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.