Åslaug Haga overrekker veikartet til olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Handlekraft - veikart mot 2030

Halvparten av Norges energiforbruk er fossil, og vi er ikke i rute for å nå klimamålene. Derfor har vi laget et veikart for å hjelpe stortingspolitikerne med å få opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Det er en avgjørende del av løsningen for å få klimautslippene ned, og samtidig opprettholde industrien og arbeidsplassene.

Aktuelt fra Fornybar Norge

 1. Ny rapport: Kjernekraft blir dyrt og kommer neppe før 2050

  Utbygging av kjernekraft i form av SMR-reaktorer vil trolig bli mye dyrere enn både vindkraft på land og bunnfast havvind. I tillegg vil kjernekraft neppe bli aktuelt i Norge før rundt 2050 fordi teknologien er umoden, viser en analyse fra Rystad Energy.

 2. Banebrytende bærekraft i Bergen

  Politikerne har besluttet. Nettselskap, leverandør og energientreprenør har gjennomført i praksis. Resultatet er banebrytende bærekraft i nettet som forsyner Bergensområdet med strøm.

Kalender - se hva som skjer

 1. Åpenhetsloven og en ansvarlig fornybarnæring

  Forbrukertilsynet gjennomførte nylig en kontroll av 500 selskap som viste at en femtedel av virksomhetene bryter kravet i Åpenhetsloven om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Det er viktig at virksomheter er bevisst på ansvaret loven medfører, og dette webinaret vil gjøre dere i bedre stand til å følge opp kravene.

 2. EUs nye fornybardirektiv er nå vedtatt.

  EU har vedtatt en dobling av fornybarandelen innen 2030, og har samtidig innført strengere saksbehandlingsfrister og nye fornybare akselrasjonsområder for å sette fart på utbyggingen. Henger Norge med på denne trenden og hva slags konsekvenser kan det får for det norske kraftsystemet?