Dokumentarkiv

405 resultater

Type dokument
Velg område
405 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Grunnrenteskatt for landvind må bidra til mer fornybar energi og industrikraft

  Norges kraftoverskudd spises gradvis opp og er ventet å være borte allerede i 2028. Vindkraft på land er helt avgjørende for at energiproduksjonen skal øke i tilstrekkelig grad, og for at Norge skal innfri sin klimaforpliktelse i 2030. Det er også viktig for å sørge for trygge arbeidsplasser i industrien og bidra til lavere strømpris for bedrifter og husholdninger.

 2. Høring om forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter

  Fornybar Norge mener det må gis tariffstøtte til kunder i høyprisområder. En slik tariffstøtte er ikke sannsynlig å få hensyntatt i Statsbudsjettet for 2024. Det er derfor nødvendig å videreføre den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalser ut 2024 for å sikre at kunder i høyprisområder skal få tariffstøtte også i 2024.

 3. Høringssvar til Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen

  Fornybar Norge påpeker i vårt høringssvar på at kommisjonens rapport, og spesielt kapitel 14, gir en god virkelighetsbeskrivelse av norsk kraftsektor og de utfordringer og muligheter vi som samfunn står ovenfor. Som kommisjonen selv skriver under punkt 14.5.3 må det gjennomføres et nasjonalt løft for å sikre nok tilstrekkelig fornybar energi.

 4. Høringssvar KVU for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

  Det fremstår som helt klar at det er behov for å forsterke transmisjonsnettet mellom Østlandet og Sørlandet, og at dette haster. Fornybar Norge støtter at Statnett går videre med konseptet om å forsterke nettet på land. Samtidig mener vi at Statnett bør videreutvikle konseptet med havvind fra Sørlige Nordsjø til Grenlandsområde som hybridforbindelse. Her er Fornybar Norges høringssvar.

 5. Høring om kraftrasjoneringsforskriften

  Fornybar Norge vil påpeke at forslaget til ny kraftrasjoneringsforskrift er en forbedring av gjeldende forskrift. Dette gjelder både med tanke på struktur og tydeliggjøring av ulike aktørers oppgaver og ansvar i ulike faser frem mot en rasjoneringssituasjon, samt når kraftrasjonering er iverksatt.

 6. Forslag til endringer i forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

  Fornybar Norge mener hensynet til beredskap og personellets sikkerhet knyttet til vår mest samfunnskritiske infrastruktur, ikke er tilstrekkelig vektlagt og hensyntatt i forslag til endring i forskrift. Gitt den anstrengte sikkerhetspolitiske situasjonen og viktigheten av beredskap for bortfall i energiforsyningen, mener Fornybar Norge at det er avgjørende at nettselskapene, energientreprenørene, leverandørindustrien og kraftprodusentene som et minimum gis dispensasjon fra regelverk når det gjelder beredskapskjøretøy.

 7. Innspill til Representantforslag om et arealnøytralt Norge

  Fornybar Norge er enig i bekymringen over natursystemer som presses fra mange kanter, bestander som reduseres og arter som forsvinner. Fornybar Norge støtter derfor at Norge bør ha som mål å bli arealnøytral og på sikt kanskje arealpositivitet. For å kunne diskutere slike mål etterlyser vi arealregnskap og metodikk, som gir et enhetlig bilde av utviklingen bakover og framover i tid.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt