Tre mennesker står med en plantegning ved siden av fjernvarmerør. Foto Foto: Fredrik Ringe/Lyse

Fjernvarme – utnytter ressurser som er til overs

Fjernvarme og -kjøling er energi som transporteres som varmt vann, og som brukes til oppvarming av bygg og tappevann.

Profilbilde Jon Erling Fonneløp. Foto