Publisert

Priser og avtalemaler om fellesføring

Malen som nettselskap og aktør skal undertegne om fellesføring av lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg på samme masterekke eid av nettselskapet. (2019 og 2008)

Fornybar Norge (tidligere navn Energi Norge), KS Bedrift og Telenor ble i 2019 enige om en anbefalt avtalemal om fellesføring av elnett og ekom på lavspenningsmaster eid av nettselskap.

Fornybar Norge anbefaler medlemmer å signere avtalen for fellesføring som ble fremforhandlet i 2019. De som ikke gjør det, vil fortsette på den gamle avtalen fra 2008. Det er gjort til dels betydelige endringer fra 2008-avtalen til 2019-avtalen, blant annet er utvidelser av Fellesføring belastet per stolpe i motsetning til i 2008-avtalen hvor dette er gratis.

Prisene i avtalen justeres årlig i januar basert på en bestemt konsumprisindeks.

Det er frivillig for det enkelte selskap å ta i bruk avtalemalen med vilkår og øvrige vedlegg. Malen kan benyttes som den foreligger, eller nettselskapet kan forhandle med Telenor direkte, eller med malen som utgangspunkt.

Fellesføringsavgifter for lavspenning

Prisliste

2024:

Etableringsgebyr: 3.916,- (+ 231)
Årsgebyr: 86,59 (+ 2,86)
Utvidelsesgebyr: 979,- (+ 58)
Årsgebyrtillegg: 21,65 (+ 0,72)
Den ekstraordinære økningen skyldes overgang fra kreosotstolper til andre stolper

2023:
Etableringsgebyr: 3.685,- (+ 108)
Årsgebyr: 83,73 (+ 2,45)
Utvidelsesgebyr: 921,- (+ 27)
Årsgebyrtillegg: 20,93 (+ 0,61)
Økning: 3 %

2022:
Etableringsgebyr: 3.577,- (+ 126)
Årsgebyr: 81,28 (+ 2,86)
Utvidelsesgebyr: 894,- (+ 31)
Årsgebyrtillegg: 20,32 (+ 0,71)
Økning: 3,6 %

2021:
Etableringsgebyr: 3451,- (+99)
Årsgebyr: 78,42,- (+2,25)
Utvidelsesgebyr: 863,- (+25)
Årsgebyrtillegg: 19,61,- (0,57)
Økning: 2,95 %

2020:
Etableringsgebyr: 3352,- (+93)
Årsgebyr: 76,17,- (+2,11)
Utvidelsesgebyr: 838,- (nytt i år)
Årsgebyrtillegg: 19,04,- (nytt i år)
Økning: 2,85 %

2019: 
Etableringsavgift: NOK 3259,- (+16)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+0)
Økning: Økningen i år er marginal da prisene er kalkulert på nytt ved bruk av REN-modellen.

2018:
Etableringsavgift: NOK 3243,- (+89)
Årsavgift: NOK 74,06,- (+2,03)
Økning: 2,8 %

2017:
Etableringsavgift: NOK 3154,- (+86) 
Årsavgift: NOK 72,03,- (+2,01)
Økning: 2,8 %

2016:
Etableringsavgift: NOK 3068,- (+88) 
Årsavgift: NOK 70,02,- (+2,02)
Økning: 3 %

2015:
Etableringsavgift: NOK 2980,-
Årsavgift: NOK 68,05,-
Økning: 

2014:
Etableringsavgift: NOK 2876,- (-29)
Årsavgift: NOK 65,69,- (+5,19)
Økning: 8,6 % 

2013:
Etableringsavgift: NOK 2905,- 
Årsavgift: NOK 60,50,-
Økning: 3,1 %

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Faglige spørsmål

Profilbilde Ulf Møller
  • Ulf Møller
  • Næringspolitisk rådgiver