Innspill til stortingsmelding om flom og skred

Fornybar Norge vil oppfordre departementet til å særlig involvere regulantene i arbeidet med ny stortingsmelding, da man fremover må ha fokus på hvordan vannkraftanlegg kan bidra til flomvern. Dette vil i tillegg bidra til mer fornybar energi, parallelt med ivaretagelse av Norges klimaforpliktelser.