Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen

Havvind

Norge har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind. En stor satsning på havvind utenfor norskekysten kan skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp.

Dette mener vi om havvind

Vi ønsker å bidra til en satsing som muliggjør utvikling av norsk leverandørindustri på flytende havvind.

Tall / Fakta

  • 1.januar 2021 åpnet to områder for havvind på norsk sokkel: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. De to områdene legger til rette for 4,5 GW produksjons-kapasitet, tilsvarende strøm til ca. en million husstander.
  • Senere nedskalerte regjeringen dette til 3 GW, og satte som ambisjon at dette skulle være i drift i 2030. Regjeringen satte også et mål om 30 GW i 2040.
  • Til sammenligning: Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på ca 38 GW  
  • I verden totalt er det nå en samlet installert produksjonskapasitet35-40 GW fra kraftanlegg til havs. Europas del av dette er på rundt 25 GW.
  • Havvind gis en sentral plass i "Green deal" og EUs offshore strategi er at offshore fornybar energi er en kjernekomponent i Europas energisystem i 2050 med mål om mer enn 300 GW installert kapasitet. 

Hywind Tampen

Verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs

Nyheter om havvind

  1. Rundebord om havvind kysten rundt

    Etter påske gikk startskuddet for Fornybar Norges møteserie som samlet utbyggere, leverandørindustri, fagbevegelse, politikere og andre relevante aktører, til samtale om lokale og regionale ringvirkninger av havvindsatsingen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: