Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen Foto: Sindre Sættem

Havvind

Norge har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind. En stor satsning på havvind utenfor norskekysten kan skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Dette mener vi om havvind

Vi ønsker å bidra til en satsing som muliggjør utvikling av norsk leverandørindustri på flytende havvind.

Tall / Fakta

  • 1.januar 2021 åpnet to områder for havvind på norsk sokkel: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. De to områdene legger til rette for 4500MW produksjons-kapasitet, tilsvarende strøm til ca. en million husstander.
  • Til sammenligning: Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37 680 MW.
  • I verden totalt var det i 2019 en samlet installert produksjonskapasitet på 28 155 MW fra kraftanlegg til havs. Europas del av dette var på 21 831 MW.
  • Havvind gis en sentral plass i "Green deal" og EUs offshore strategi er at offshore fornybar energi er en kjernekomponent i Europas energisystem i 2050 med mål om mer enn 300 GW installert kapasitet.
Montering av rotorblad på en vindmølle.

Hywind Tampen

Verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs

Nyheter om havvind

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: