Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen Foto: Sindre Sættem

Havvind

Norge har et stort potensial for å bli ledende i verden på havvind. En stor satsning på havvind utenfor norskekysten kan skape nye arbeidsplasser og bidra til å kutte klimagassutslipp.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Dette mener vi om havvind

Vi ønsker å bidra til en satsing som muliggjør utvikling av norsk leverandørindustri på flytende havvind.

Tall / Fakta

  • 1.januar 2021 åpnet to områder for havvind på norsk sokkel: Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. De to områdene legger til rette for 4500MW produksjons-kapasitet, tilsvarende strøm til ca. en million husstander.
  • Til sammenligning: Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjonskapasitet på 37 680 MW.
  • I verden totalt var det i 2019 en samlet installert produksjonskapasitet på 28 155 MW fra kraftanlegg til havs. Europas del av dette var på 21 831 MW.
  • Havvind gis en sentral plass i "Green deal" og EUs offshore strategi er at offshore fornybar energi er en kjernekomponent i Europas energisystem i 2050 med mål om mer enn 300 GW installert kapasitet.
Montering av rotorblad på en vindmølle.

Hywind Tampen

Verdens første fornybare kraftkilde for olje- og gassvirksomhet til havs

Nyheter om havvind

  1. Enova-program vil styrke norsk flytende havvind

    Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde. Programmet skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling samt bidra til lavere kostnader for produksjon av vindenergi på Utsira Nord og kommende arealer. Første utlysing har søknadsfrist 1. desember 2023.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.