Ungdommer jobber med et eksperiment i en fysikktime. Foto Foto: Foto: Katrine Lunke

Rekruttering og kompetanse

Riktig kompetanse er en nøkkelfaktor for verdiskaping og vekst.