Øvre Forsland kraftstasjon Foto: Geir Edvardsen/Helgeland Kraft

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri vil ta slutt.

Entreprenører i arbeid på vannkraftverk.

Dette mener vi om skatt på vannkraft

Regjeringens skatteøkning stopper investeringer i vannkraften

Tall / Fakta

  • I 1877 ved Tinfos 1 på Notodden skla det første kraftverket ha stått ferdig. Det ga lys til fabrikken som bestod av mølle, sagbruk og tresliperi.
  • Rundt 90 prosent av norsk kraftproduksjon kommer fra 1700 vannkraftverk fordelt over hele landet.
  • Norges største kraftverk er Tonstad i Agder, med en årlig normalproduksjon på 4,4 TWh.

Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

Bedret vannmiljø i vassdragene er viktig, men miljøtiltak må kost-nytte-vurderes, for å sikre vannkraftens produksjon og fleksibilitet.

Les våre veiledere og rapporter om vannkraft

  1. Veileder vannkraftutbygging

    En oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter. (2016)

  2. Veileder - Rettslige rammer for kraftselskapers ytelser til vertskommuner ved planlegging, utbygging og drift av vannkraftverk

    Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter. (2012)

Nyheter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Magne Fauli

Seksjonsleder med ansvar for rammevilkår for vannkraft

Lyst og varmt portrettbilde av Katrin Lervik tatt utendørs.