tegning av en dame som holder et symbol for strøm, en vindmølle, stikkontakt, en som ser på og en dame som sitter på et batteri.

Bransjeråd og fagnettverk

Fornybar Norge har åtte bransjeråd (tidligere utvalg) og en rekke fagnettverk. Medlemsdialog er viktig for oss. Våre bransjeråd og fagnettverk bistår i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser innen ulike næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske saker.

Bransjerådene

Bransjerådene erstatter utvalgene og fungerer som permanente organer. De skal:

  • diskutere saker av strategisk karakter for policyutvikling
  • gi råd om hvilke saker som bør prioriteres
  • være en viktig arena for å gjøre Fornybar Norge oppmerksom på blindsoner

Arbeidslivspolitikk

Per Arne Risanger, Haugland Kraft (leder)

Kirsti G. Jacob, Å Energi

Tonje Jørstad, Elvia

Kristine Alstad, Helgeland Kraft

Ståle Sando, Statkraft

 

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med direktør for arbeidsliv Nina Rivelsrød Aalborg.

 

Entreprenør

Aslak Andersen, Otera Infra/VINCIE Energies (leder)

Helge Rysjedal, Eviny

Sven-Erik Holsbøe, Frost Kraft

Oddgeir Anundsen, Kraftmontasje

Kristian Bleken, Laje

Jan Thorstensen, LOS Cable Solutions

Eskil Solberg, Linka

Lars-Erik Sundell, Nett-Tjenester

Gunnlag Egeland, Varanger Kraftentreprenør

Vibeke Strømme, Nettpartner

Kjell Sivertsen, Dragefossen

 

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Jørgen Thaule.

Forskning og teknologi

Ivar Arne Børset, Statkraft (leder)

Frank Sagvik, Akershus Energi

Geir Kulås, Skagerak Kraft

Gøril Forbod, TrønderEnergi

Khanh Tuan Le, Norges Forskningsråd (observatør)

Knut Samdal, SINTEF Energi

Sigve Næss, Eviny Fornybar

Stein Mathisen, Varanger Kraft

Ingrid Lofnes, Å Energi

 

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med sekretær for bransjerådet Solgun Furnes.

Investorer og utbyggere

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Øistein Schmidt Galaaen

Nett

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Christine Kaaløy, eller direktør for Nett og kraftsystem i Fornybar Norge Kristin H Lind

Produksjon og marked

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Daniel Flo 

Olav Osvold, produksjonsdirektør i
Øyvind Stakkeland i Å Energi
Kathrine Fog, leder for strategi og analyse i Hydro Energi
Per Arne Torbjørnsdal, direktør myndighetskontakt, Hafslund
Julie Wedege, SVP Myndighetskontakt og eierskap konsern, Statkraft
Leiv Inge Ørke, konserndirektør energi i Lyse
Torkel Sjoner, direktør i Equinor
Tormod Eggan, samfunnskontakt i Aneo
Erling Dalberg, konserndirketør marked og teknologi i Troms Kraft
Kristin Ankile, direktør vindkraft i Vardar og Zephyr
John Martin Mjånes, adm. direktør i SKL
Tord Bjørndal, leder regulatorisk Norge i Ørsted
Eva Larsen, norsk myndighetskontakt i Vestas

Sluttbrukermarked

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Ulf Møller eller leder for produksjon og marked: Toini Løvseth

Små og mellomstore bedrifter

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med ta kontakt med sekretær for bransjerådet Jørn Bugge, eller leder for nett og kraftsystem, Kristin H. Lind.

Fagnettverkene

Fagnettverkene skal ha bredere deltagelse enn bransjerådene og er åpne for alle medlemmer. De skal sikre god informasjons-, kompetanse- og erfaringsutveksling, at alle interesserte medlemmer blir informert om viktige prosesser, og vil sammen med bransjerådene være en viktig pool for mobilisering til dedikerte arbeidsgrupper. Våre fagnettverk i Microsoft teams. Du melder deg på med din jobb e-post her.

Tidsavgrensede arbeidsgrupper

Tidsavgrensede arbeidsgrupper opprettes ved behov i forbindelse med større politiske saker og uventede hendelser.

En tegning av en dame som holder et symbol for strøm

Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Fornybar Norge og NHO

Legg inn org.nummer eller skriv inn navnet på bedriften din. Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.