tegning av en dame som holder et symbol for strøm, en vindmølle, stikkontakt, en som ser på og en dame som sitter på et batteri.

Bransjeråd og fagnettverk

Fornybar Norge har åtte bransjeråd (tidligere utvalg) og en rekke fagnettverk. Medlemsdialog er viktig for oss. Våre bransjeråd og fagnettverk bistår i arbeidet med å ivareta medlemmenes interesser innen ulike næringspolitiske og arbeidsgiverpolitiske saker.

Bransjerådene

Bransjerådene erstatter utvalgene og fungerer som permanente organer. De skal:

  • diskutere saker av strategisk karakter for policyutvikling
  • gi råd om hvilke saker som bør prioriteres
  • være en viktig arena for å gjøre Fornybar Norge oppmerksom på blindsoner

Arbeidslivspolitikk

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med direktør for arbeidsliv Nina Rivelsrød Aalborg.

Entreprenør

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Jørgen Thaule.

Forskning og teknologi

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med sekretær for bransjerådet Solgun Furnes.

Investorer og utbyggere

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Øistein Schmidt Galaaen

Nett

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Christine Kaaløy, eller direktør for Nett og kraftsystem i Fornybar Norge Kristin H Lind

Produksjon og marked

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Daniel Flo eller direktør for produksjon og marked Toini Løvseth.

Sluttbrukermarked

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med sekretær for bransjerådet Ulf Møller eller leder for produksjon og marked: Toini Løvseth

Små og mellomstore bedrifter

Har du spørsmål eller innspill ta kontakt med ta kontakt med sekretær for bransjerådet Trond Svartsund, eller leder for nett og kraftsystem, Kristin H. Lind.

Fagnettverkene

Fagnettverkene skal ha bredere deltagelse enn bransjerådene og er åpne for alle medlemmer. De skal sikre god informasjons-, kompetanse- og erfaringsutveksling, at alle interesserte medlemmer blir informert om viktige prosesser, og vil sammen med bransjerådene være en viktig pool for mobilisering til dedikerte arbeidsgrupper.

Tidsavgrensede arbeidsgrupper

Tidsavgrensede arbeidsgrupper opprettes ved behov i forbindelse med større politiske saker og uventede hendelser.

En tegning av en dame som holder et symbol for strøm

Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Fornybar Norge og NHO

Legg inn org.nummer eller skriv inn navnet på bedriften din. Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.