Roan vindpark på fjellet med en vei opp til vindmøllene. Foto Roan vindpark. Foto: Ole Martin Vold

Vindkraft på land

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Dette mener vi om landvind

Vindkraft trenger forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Tall / Fakta

  • Vindkraft står i et normalår for omtrent 15 av 155 TWh med kraftproduksjon i Norge. Vannkraft står for omtrent 138 TWh. Det viser NVEs statistikk. Andelen vindkraft i et normal år er ventet å stige med et par TWh fordi en del nye anlegg nå blir satt i drift.

  • I 2020 og 2021 ble det satt i drift omtrent 10 TWh med ny kraftproduksjon i Norge. 8 av disse var vindkraft. Det viser NVEs statistikk.

Dette er nærvind

Nærvindkonseptet har fått bred støtte fra mange politikere samt Energikommisjonen. Fornybar Norge har flere medlemsbedrifter som ønsker å utvikle nærvind, og ser på nærvind som et viktig supplement til større vindkraftverk og annen fornybar kraft.

Aktuelle nyheter
  1. Hvordan har holdninger til vindkraft endret seg?

    Er det flertall for vindkraft på land i Norge? Hvorfor er folks holdninger til vindkraft så sterke? Hvordan påvirker strømprisene disse holdningene? Vi har snakket med Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB. Hun leder universitetets satsing på energiomstilling, og har forsket på holdninger til vindkraft – både på land og til havs.

Profilbilde Magne Fauli
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen