Energimontører klatrer i en kraftmast. Foto: Katrine Lunke/Fornybar Norge

Strømnett

All transport av strøm går gjennom en eller flere deler av strømnettet. Det er derfor avgjørende av denne infrastrukturen er sikret gode og forutsigbare vilkår.

Nyheter

 1. Fornybar Norge blir observatør i styret til EU-organet DSO Entity

  Fornybar Norge ble i februar tildelt rollen som observatør i DSO Entity, en formell organisasjon i EU som representerer nettselskapene. Den ble etablert i juni 2021 som en del av EUs Elektrisitetsforordning. Det var styret i DSO Entity som avgjorde at Norge nå skal få denne statusen, etter en tidligere søknad.

 2. – Situasjonen for strømnettet er kritisk

  – Hovedpulsåren i landet vårt er i ferd med å sprenges. I område etter område kommer det beskjed om at strømnettet er fullt. Dette er kritisk, fordi det betyr at eksisterende industri verken får utvidet eller erstattet fossil energibruk med fornybar kraft, ny industri får ikke tilknytte seg nettet og arbeidsplasser blir ikke etablert, sier Åslaug Haga.

Det Lokale Eltilsyn (DLE)

(DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak.

Det lokale eltilsynet er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB),  og er regulert gjennom Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven). 

Kalender - Se hva som skjer innen strømnett

 1. Kraftrasjoneringsforskriften

  Fra 01.01.24 fikk vi et nytt regelverk for kraftrasjonering. Hvilken betydning kan dette ha for deg og ditt selskap?

 2. Nett, kraftproduksjon og næringsutvikling 2024

  Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Møre og Romsdal? Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar i Molde!

En tegning av en dame som holder et symbol for strøm

Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Fornybar Norge og NHO

Legg inn org.nummer eller skriv inn navnet på bedriften din. Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: