Person med stor ryggsekk ser utover fjell og vann. Foto Foto: Colin Moldenhauer / Unsplash

Bærekraft

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål

En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

En rapport utarbeidet av PwC for Energi Norge som kartlegger utfordringer og mulighet norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur (2022)

Fornybarprisen

Prisen tildeles bedrifter eller prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering eller annen bruk av fornybar energi. Enten ved selv å utvikle utslippsfrie energiløsninger, eller ved å ta i bruk slike løsninger på en måte som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

Fagnettverk bærekraft

Bærekraftsnettverket er en lærings- og samarbeidsarena for fornybarnæringen. Her drøfter vi problemstillinger knyttet til bærekraft i fornybar energi generelt og klima, natur og miljø spesielt.

Nettverket er medlemsdrevet med bistand fra Fornybar Norge. Det er åpnet for alle våre medlemmer.

Har du bærekraft som hele eller deler av ditt ansvarsområde, eller er du interessert i temaet så blir du medlem av teamet her.

Det er ingen begrensning på deltagere per organisasjon, og heller ikke noe krav til bakgrunnskunnskap innen temaet. Målet er å dele kunnskap og å lære av hverandre.

Artikler om bærekraft

  1. Nettkonferansens bærekraftpris til Omexom

    Energientreprenørbedriften Omexom har tydelige miljøambisjoner med konkrete og godt dokumenterte tiltak for å nå egne mål. Juryen fra DNV gir dem også en honnør for gode vilkår for leverandører og ansatte.

  2. Bærekraft i fornybarnæringen

    Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Nå har næringen kartlagt disse for å kunne redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
Profilbilde Martin Ødegaard