Havindustritilsynets forslag til ny forskrift om arbeidsmiljø og sikkerhet for fornybar energiproduksjon til havs er dårlig utredet og ikke tilpasset havvind

Næringen er svært opptatt av at det skal være et høyt sikkerhetsnivå for havvind. Organisasjonene mener samlet at forslaget til nytt regelverk er uklart og dårlig tilpasset at det i seg selv vil kunne skape sikkerhetsrisiko. Organisasjonene har pekt på at Regelrådet har vurdert forslaget til ikke å være godt nok utredet og har fulgt Utredningsinstruksen. Dette må myndighetene ta på alvor.