Høringsuttalelser

Finn Fornybar Norge sine høringssvar på alt fra lovforslag til tekniske forskrifter.

 1. Innspill til oppfølgingen av NOU 2023:3 Mer av alt - raskere

  Energikommisjonens innstilling bekrefter at Norge er bakpå med utvikling av ny kraftproduksjon og nytt nett. Den er krystallklar på at Norge trenger mye mer fornybar energi, og at vi må komme i gang raskt med ny produksjon av hensyn til både industri, klima og ønske om lavere strømpris.

 2. Høring: Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  Fornybar Norge ønsker et transparent og ryddig skattesystem for næringen som både legger til rette for investeringer og bidrar til verdideling med storsamfunn og vertskommuner. Fornybar Norge er ikke prinsipielt avvisende til en nøytralt utformet grunnrenteskatt.

 3. Høring til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

  Svar på høring: Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

 4. European Commission consultation - Updating EU legislation to make EU independent from Russian fossil fuels (RePowerEU)

  Electrification and the transition to renewable energy sources combine emission reductions and energyefficiency. Energy Norway supports the proposal to raise the renewable target for 2030 to 45% in theRenewable Energy Directive.

 5. Endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet

  Energi Norges innspill til Olje- og energidepartementet (OED) i regjeringens arbeid med Fit for 55 og RePowerEU- pakkene. (22.08.2022)

 6. Energi Norges innspill til Energikommisjonen

  Vi viser til invitasjon til å komme med skriftlige innspill. Her følger Energi Norges.

 7. Høringssvar - Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm

  Energi Norge sitt høringssvar på Oslo Economics (OE) rapporten "Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked for strøm" som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) ønsker innspill på. (15.03.2021)

 8. Høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED) om Statnetts KVU for Bergen og omland

  Energi Norges høringssvar til Statnett sine vurderinger om ulike alternativer for å tilknytte forbruk og samtidig ivareta forsyningssikkerheten i strømnettet i Bergen og omland.  (29.01.2021)