Styret i Fornybar Norge

Styret ble valgt på Fornybar Norges generalforsamling 6. juni 2023.

Styreleder

 • Finn Bjørn Ruyter
 • Konsernsjef i Hafslund

Nestleder

Profilbilde Ståle Gjersvold
 • Ståle Gjersvold
 • Konsernsjef i TrønderEnergi/Aneo

Styremedlemmer på valg i 2024

 • Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund E-CO (gjenvalgt som styreleder i 2022, kan gjenvelges som styremedlem)
 • Konsernsjef Liina Veerme, Salten Kraftsamband (gjenvalgt 2022, kan gjenvelges)
 • Administrerende direktør Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett (gjenvalgt 2022, kan gjenvelges)
 • Administrerende direktør Olav Rommetveit, Zephyr (valgt 2022, kan gjenvelges)
 • Konsernsjef Ståle Gjersvold, TrønderEnergi/Aneo (valgt som nestleder 2022, kan gjenvelges)
 • Visepresident Trine Ulla, Equinor (valgt 2022, kan gjenvelges)

Dette er valgkomiteen til Fornybar Norges styre

 • Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse, leder 
 • Teknologidirektør Gøril Forbord, Trønder Energi
 • Konsernsjef Christian Stav, NTE
 • Partner Peter Aall Simonsen, Simonsen Vogt Wiig  
 • Direktør Kristin Ankile, Vardar 
 • Konsernsjef Monica Hansen Fjellstad, Bodø Energi 
 • Administrerende direktør Halvard Pettersen, Vesterålskraft