Styret i Fornybar Norge

Styret ble valgt på Fornybar Norges generalforsamling 6. juni 2023.

Styreleder

Profilbilde av Finn Bjørn Ruyter
 • Finn Bjørn Ruyter
 • Konsernsjef i Hafslund

Nestleder

Profilbilde Ståle Gjersvold
 • Ståle Gjersvold
 • Konsernsjef i TrønderEnergi

Styremedlemmer på valg i 2024

 • Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund E-CO (gjenvalgt som styreleder i 2022, kan gjenvelges som styremedlem)
 • Liina Veerme, konsernsjef i Salten Kraftsamband (gjenvalgt 2022, kan gjenvelges)
 • Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett (gjenvalgt 2022, kan gjenvelges)
 • Olav Rommetveit, administrerende direktør i Zephyr (valgt 2022, kan gjenvelges)
 • Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi/Aneo (valgt som nestleder 2022, kan gjenvelges)
 • Trine Ulla Visepresident i Equinor (valgt 2022, kan gjenvelges)

Dette er valgkomiteen til Fornybar Norges styre

 • Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, leder 
 • Gøril Forbord, teknologidirektør i Aneo
 • Christian Stav, konsernsjef i NTE
 • Peter Aall Simonsen, partner i Simonsen Vogt Wiig  
 • Kristin Ankile, direktør i Vardar 
 • Monica Hansen Fjellstad, konsernsjef i Bodø Energi 
 • Halvard Pettersen, administrerende direktør i  Vesterålskraft