Foto: Kristofer Ryde / Lyse
Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Energi- og klimasamarbeid med EU

Norges tette energi- og klimasamarbeid med EU gir mange føringer og muligheter. EU er den viktigste drivkraften for en offensiv klimapolitikk, vårt viktigste marked, og Norge er fullstendig integrert i det nordiske kraftsystemet og -markedet.

Fem folk sitter ved et bord og snakker sammen.

Norge trenger en rask implementering av Ren energi-pakken

Tett energisamarbeid med EU er viktig for norsk verdiskaping, og harmonisert regelverk gir store verdiskapingsmuligheter for Norge. 

Aktuelt
  1. Startskudd for europeisk kraftmarkedsreform

    Innstilling om europeisk kraftmarkedsreform fra saksordfører i Europaparlamentet er klar. Den kom 12. mai og er første utkast til en reform av EUs kraftmarkedsdesign.

  2. Ny vannkraftallianse i Brussel

    Statkraft og ni andre europeiske vannkraftselskaper gikk offisielt sammen 4. mai for å promotere vannkraftens rolle i det grønne skiftet.

  3. Slik skal EU vedta endringer i energimarkedene

    EU-Kommisjonen har jobbet med et lovforoslag om endringer i markedsdesignet. Fornybar Norge har i hele denne perioden jobbet opp mot våre nordiske og europeiske foreninger Eurlectric og Nordenergi for å påvirke dette i størst mulig grad.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: