Foto: Kristofer Ryde / Lyse
Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Energi- og klimasamarbeid med EU

Norges tette energi- og klimasamarbeid med EU gir mange føringer og muligheter. EU er den viktigste drivkraften for en offensiv klimapolitikk, vårt viktigste marked, og Norge er fullstendig integrert i det nordiske kraftsystemet og -markedet.

Fem folk sitter ved et bord og snakker sammen.

Norge trenger en rask implementering av Ren energi-pakken

Tett energisamarbeid med EU er viktig for norsk verdiskaping, og harmonisert regelverk gir store verdiskapingsmuligheter for Norge. 

Aktuelt
  1. EU-parlamentet vedtar å øke andelen fornybart fra 32 til minst 42,5 prosent

    Under plenumsmøtet til Europaparlamentet i Strasbourg 12. september stemte flertallet for å godkjenne Fornybardirektivet. Direktivet styrker utbyggingen av fornybar energi og har som mål at minst 42,5 prosent, men helst 45 prosent av EUs totale energiforbruk skal komme fra fornybare kilder.

  2. Ursula von der Leyen lanserer pakke for vindkraft

    Vindkraft, europeisk konkurranse og implementering av klima- og energiregelverk sto høyt på agendaen under Ursula von der Leyen, president i EU-Kommisjonen, sin årlige tale til EU.

  3. Restaurering av natur i EU

    EUs natur er under stadig større press, og EU-kommisjonen har kommet med et forslag som skal sikre Europeisk biomangfold og naturområder.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: