En dame som føner håret, en mann som lager mat, en mann som ser på TV, en mor og en sønn sitter i en sofa og en elbil. Tegning

Nettleie

Nettleien er det du betaler for at strømmen fraktes inn til stikkontakten din.

Nettleie - slik er prisen sammensatt

I tillegg til å betale strømleverandøren din for strømmen du bruker, må du også betale nettleie.

Tall / Fakta

 • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.  
 • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.  
 • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.  
Dette bør du vite om nettleie

I 2022 fikk vi ny nettleie. Dette betyr det for deg som:

Bor i liten leilighet og har lavt forbruk

Du vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet om strømforbruket ditt i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. 

Bor i enebolig

Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere.

Bor i bolig med solceller

Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Har etterisolert, installert varmepumpe etc

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Vurderer etterisolering, varmepumpe etc.

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Eier hytte

For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.  

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh

Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. Nettselskapene vil følge opp disse. 

Artikler om nettleie

 1. Felles anbefalinger til ny nettleiemodell

  En rekke nettselskaper og organisasjoner har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

 2. Samarbeid om felles nettleiemodell

  Fra årsskiftet må nettselskapene innføre en ny prismodell for nettleie som skal motivere kundene til å jevne ut strømforbruket over døgnet. Flere nettselskaper samarbeider nå for å få på plass en felles prismodell som kan tas i bruk over hele landet.

 3. Ny nettleie gjør elektrifiseringen rimeligere

  Olje- og energidepartementet har vedtatt ny prismodell for nettleien. Dette vil være et viktig bidrag til å holde kostnadene nede i en tid hvor elektrifisering og industriutvikling krever økt kapasitet i strømnettet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: