En dame som føner håret, en mann som lager mat, en mann som ser på TV, en mor og en sønn sitter i en sofa og en elbil. Tegning

Nettleie

Fra 1. juli 2022 fikk vi ny nettleie. Du kan spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet – for eksempel ved å lade elbilen sakte om natten.

Jente med langt lyst hår føner håret. Foto

Nettleie - slik settes prisen

I tillegg til å betale strømleverandøren din for strømmen du bruker, må du også betale nettleie.

Tall / Fakta

  • Frem mot 2040 ventes strømforbruket i Norge å øke med 25-45 prosent, som følge av klimatiltak og industriutbygging, ifølge analyser fra NVE. I januar 2021 satte vi ny forbruksrekord.  
  • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet.  
  • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE.  
Dette bør du vite om nettleie

Hva betyr ny nettleie for deg som:

Bor i liten leilighet og har lavt forbruk

Du vil normalt havne i det rimeligste kapasitetstrinnet om strømforbruket ditt i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. 

Bor i enebolig

Vil fordele seg på flere kapasitetstrinn, og kan påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at de havner på et rimeligere trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt både strømprisen og nettleien være rimeligere.

Bor i bolig med solceller

Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Har etterisolert, installert varmepumpe etc

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Vurderer etterisolering, varmepumpe etc.

Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Eier hytte

For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.  

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh

Ingen vesentlig endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger. Nettselskapene vil følge opp disse. 

Nyheter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: