Fornybar Norge på Arendalsuka

Se alle de viktigste arrangementene vi arrangerer og deltar på under Arendalsuka.

I år foregår mange av de viktigste fornybar-debattene på Clarion Hotel Tyholmen (se detaljer for hvert arrangement under).

Mandag 12. august

Klokken 12.00: 

Dette er kraftmarkedet - alt annet er løgn. Fornybar Norges Lars Tennbakk Bockman går gjennom hvordan tannhjulene i det norske og nordiske kraftmarkedet er satt sammen, og knuser noen myter om hvordan prisen på kraft oppstår og hva som er den beste politikk for lavere kraftpriser. Sted: Clarion Hotel Tyholmen.  

Klokken 14.00: 

BANANA-paradokset. Alle trenger og vil ha mer kraft, men ingen vil ha det i sin bakgård. Vi har gått fra NIMBY (Not In My Backyard) til BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything). Hvor skal kraften komme fra? ​​Arrangør: Akershus Energi. Sted: Clarion Hotel Tyholmen.  

Klokken 15.00:

Kan Norge bli best i verden på ny, grønn industri? USA, Kina og EU kjemper om kontroll over de nye, grønne verdikjedene. Hvor er Norges plass i dette bildet? Arrangør: Innovasjon Norge. Sted: DN-teltet. 

Klokken 16.00:

Havnett – det starter i 2025. Nordsjølandene skal bygge ut 300 GW med havvind innen 2050. Et havnett mellom landene er sentralt for å lykkes med disse planene. Hvordan kan hybridkabler bidra til å øke lønnsomheten og få fart på havvindutbyggingen i Norge? Arrangør: Fornybar Norge. Sted: Clarion Hotel Tyholmen. 

Klokken 16.30:

Det blir ikke grønt skifte uten batterier. Hvordan kan vi styrke Norges og EUs posisjon i det globale batterimarkedet? Arrangør: Battery Norway. Sted: Bærekraftscenen på kinoen.  

Klokken 19.00:

Den store havvindkvelden. Stedet for deg som er opptatt av havvind. Du møter blant annet Astrid Bergmål (statssekretær, Energidepartementet), Karoline Andaur (generalsekretær i WWF), Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget), Kjetel Digre (Konsernsjef i Aker Solutions) og Kjetil Lund (direktør i NVE). Arrangører: Fornybar Norge, Offshore Norge, Norwegian Offshore Wind. Sted: Christian Radich. 

Tirsdag 13. august

Klokken 08.00.

Er folks forventninger til fornybar energi for store, eller tenker vi for smått? Europa skriker etter mer energi. Hvilke forventninger har folk til fornybar energi, og hva er realistisk? Arrangør: Boston Consulting Group (BCG). Sted: Thon hotell.  

Klokken 12.00:

Den store hydrogendebatten 2024. Teknologien finnes, og ting skjer i et høyt tempo, både i Europa og i USA. Men hvordan ligger vi an i Norge? Arrangør: SKIFT. Sted: Torvscenen.  

Klokken 15.30:

Hvordan bør fornybaraktører bidra til å ivareta det biologiske mangfoldet? Regjeringen skal legge frem en ny handlingsplan for natur i år. Hva bør regjeringen foreslå av tiltak i den nye handlingsplanen for natur? Arrangør: Hafslund. Sted: Madam Reiersen.  

Klokken 17.00:

Har kommunene gjort seg fortjent til et vindkraft-veto? Fra 2023 fikk kommunene vetorett mot å bygge ut vindkraft. Er kommunene i stand til å ta det nasjonale ansvaret de har fått, eller blir de et for lett offer for lokale protestaksjoner? Arrangør: Fornybar Norge. Sted: Clarion Hotel Tyholmen.  

Onsdag 14. august

Klokken 09.00

Biogassens rolle i et fornybart energisystem

Biogass kan bidra med 5 TWh energi innen 2030 og løser klimautfordringer i ulike sektorer. EU satser milliarder på biogass, og Danmark planlegger å erstatte all fossilgass med biogass innen 2027. Hva har de skjønt, som Norge ikke har skjønt? 

Bli med på live-innspilling av Fornybar Norges podkast, Fornybaren. Bartenderen Aslak Øverås og Robert Kippe tar praten med Pia Farstad von Hall, daglig leder i Biogass Norge. Hvorfor Norge trenger mer biogass og hva bør regjeringen gjøre for å legge til rette for økt produksjon og bruk av biogass? Og ikke minst, har Pia en elektrisk favorittdings eller noe hun ønsker gikk på strøm? Sted: Arendal gamle rådhus

Klokken 11.00: 

Slik skaffer vi nok kraft til klimamål og verdiskaping Hva er realistisk å få til av økt krafttilgang fra eksisterende og ny produksjon, og mer effektiv energibruk? Arrangør: Norsk Industri, Fornybar Norge, NHO Elektro, Rådgivende Ingeniørers Forening, Elektroforeningen og Norsk Forening for Elektro og Automatisering. Sted: MØR biffhus

Klokken 14.00: 

1001 bevegelige deler - hvordan ser framtidens kraftsystem ut?  Hvordan får vi vann, vind, sol, hydrogen og nett til å virke sammen? Hvordan ivaretar vi bærekraft, mennesker og natur samtidig som grønn industri, datasentre og kunstig intelligens driver strømbehovet i været? Arrangører: Fornybar Norge, Statnett og Norconsult.  Sted: Clarion Hotel Tyholmen. 

Klokken 16.00

Hvordan sikre at vannkraftken beholder og øker fleksibiliteten for å balansere kraftsystemet? Den fleksible vannkraften er viktig for å balansere kraftsystemet og har stor betydning for å dempe flommer og begrense flomskader. Samtidig innføres nye reguleringer og restriksjoner gjennom nye lover, forskrifter og enkeltvedtak, som kan bidra til å redusere fleksibiliteten vannkraften har.

Den nye styringsmekanismen for forsyningssikkerhet, enkeltvedtak om revisjon, innkalling og omkjøring av vannkraftkonsesjoner er eksempler på dette. Samtidig har regjeringen lansert en stortingsmelding om flom der de varsler at de skal være restriktive med å innføre magasinrestriksjoner der slike restriksjoner svekker evnen til flomdemping. Arrangør: Wikborg Rein og Fornybar Norge. Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Klokken 18.00: 

Energidilemmaer og myteknusing - en uhøytidelig sesjon med raske utvekslinger og korte dueller på seks minutter.  Arrangør: Statkraft Sted: Christian Radich

Klokken 19:00

Fornybarfesten (lukket arrangement). Arrangør: Fornybar Norge. Sted: Christian Radich

 

Torsdag 15. august

Klokken 08.00: 

Fornybarfrokost: En samtale i hvilepuls om vind og natur.  Vi vet det må bygges ut mye fornybar energi. Hvordan kan løse dette når både fakta og verdisyn står på spill? Er all natur like viktig? Arrangør: Hydro og Fornybar Norge. Sted: Clarion Hotel Tyholmen.

Klokken 10.00:

Strømnett i tide - og utide. Det er behov for å doble kapasiteten i strømnettet mot 2030. Strømnettutvalgets "nett i tide" kom med en rekke forslag. Hvor mye mer kapasitet kan vi klare å få opp innen 2030 dersom tiltakene vi er i gang med lykkes? Hva mangler eventuelt nettselskapene av verktøy og insentiver? Arrangør: Fornybar Norge og nettselskaper. Sted: Clarion Hotel Tyholmen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Thor Egil Braadland
  • Thor Egil Braadland
  • Myndighetskontakt
Profilbilde av
  • Sindre Sættem
  • Kommunikasjonsrådgiver