EUs energiministre enige om å bygge ut "EUs superstrømnett"

Publisert

Kadri Simson, EU-kommissær for energi, og Belgias energiminister, Tinne Van Der Straeten, under pressekonferansen etter energirådsmøtet.

På energirådsmøtet som fant sted torsdag 30. mai, ble det belgiske formannskapets største prioritering oppnådd; nemlig en enighet om å styrke og bygge ut strømnettet i EU.

Nå har Europakommisjonen blitt bedt om å undersøke hvilke behov og finansiering som eksisterer. Målet er å skape et mer integrert energimarked for å sikre en friere flyt av strøm mellom medlemslandene.

Det økende behovet for grønn energi samt økt produksjon legger press på at strømnettet klarer å distribuere kraften til forbrukerne.

Rådskonklusjonene foreslår en rekke tiltak for å sikre at fornybar strøm kommer dit behovet er. Blant annet ønsker ministrene en langsiktig koordinering på EU-nivå for planlegging av infrastruktur. Rådet ber Europakommisjonen foreslå et forsterket rammeverk som skal sikre at planer for nettutbygging samsvarer med EUs klima- og energimål og forbedre planleggingen, utbyggingen og implementering av grensekryssende infrastruktur. I tillegg ønsker Rådet å sette søkelys på digital og fysisk sikkerhet rundt energisystemet.  

Å få ned saksbehandlingstiden for nettutbygging samt hvordan styrke europeiske leverandørkjeder var også tema for diskusjon. 

Anerkjenner behovet for investeringer til strømnettet

Det ble også utvekslet synspunkter om finansiering og risikoavlastning. Rådet ber i tillegg Europakommisjonen analysere det faktiske behovet for investeringer i strømnettet, i forhold til hvilken finansiering som er allerede tilgjengeliggjort. Ønsket er å øke investeringene for strøminfrastruktur både til lands og til havs.  

Spesielt viktig, og relevant for Norge også, er tema om hvem som skal betale for å bygge ut havvindnettet. Rådet har bedt Europakommisjonen se nærmere på dette, og vurdere utfordringene knyttet til ulike typer strømtilkoblinger mellom ett og flere land.  

Ungarn vil prioritere implementering, strømnett, geotermisk energi og fjernvarme 

Ungarns formannskap la også frem sine prioriteringer for når de tar over i juli, som i stor grad handler om strømnett, geotermisk energi og fjernvarme, implementering. Dette energiministermøte var det siste under det belgiske formannskapet, før Ungarn tar over formannskapet over sommeren frem til desember. 

EU trekker seg fra energichartertraktaten 

Rådet gir også grønt lys for at EU og Euratom trekker seg fra energichartertraktaten, en multilateral avtale ment for å beskytte investeringer og handel i energisektoren. Årsaken er at traktaten ikke er gunstig for en grønn omstilling av energisektoren. Rådet godkjenner en modernisering av traktaten og at de medlemslandene som ønsker fortsatt kan delta i samarbeidet. 

Travelt rådsmøte

Det var en lang saksliste ministrene gikk gjennom. Blant annet ble det foretatt en gjennomgang av hvordan REPowerEU-planene har gått og hvordan medlemsland kan fortsette å gjøre seg uavhengig russisk olje og gass. Ikke uventet var det enighet om å fortsette og jobbe mot selvstendighet og styrke Europas forsyningssikkerhet. De nasjonale energi- og klimaplanene