Nettleie - slik er prisen sammensatt

Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt.

Pris på nettleie

Nettleien er delt inn i:

  • Et kapasitetsledd (også kalt effektledd, tidligere fastledd) som avhenger av hvor mye strøm du bruker samtidig. 
  • Et energiledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker totalt.

I tillegg kommer offentlige avgifter.

Det er Reguleringsmyndighetene for Energi (RME) som fastsetter hvor mye nettselskapene kan ha i inntekt. Nettselskapene fastsetter fordeling av inntekt for ulike kundegrupper (nettleien), og RME kontrollerer at samlet inntekt ikke overstiger lovlig tillatt inntekt. Prisen på nettleie vil variere fra nettselskap til nettselskap avhengig av lovlig tillatt inntekt, antall kunder og fordeling mellom ulike kundegrupper.

Du kan ikke velge hvilket hvilket nettselskap som skal levere strøm til deg. Nettselskapene har monopol i hvert sitt område i landet. Denne ordningen er statlig bestemt.

Kapasitetsledd

Kapasitetsledd er kostnaden du må betale for å være tilknyttet strømnettet, uavhengig av hvor mye strøm du bruker totalt. Kapasitetsleddet har ulike trappetrinn og bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil sakte om natten.

Energiledd

Energiledd bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere energiledd i helgene, når strømnettet er mindre belastet.

Offentlige avgifter

Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Dette omfatter blant annet en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift. Folk som bor i enkelte deler av landet er fritatt for noen av avgiftene. Les mer om elavgiften her.

Strøm - dette betaler du for

Hvor mye du betaler for strøm, avhenger av flere faktorer. Vi viser deg hva strømregningen din består av.

Profilbilde Kristin H. Lind.
  • Kristin H. Lind
  • Direktør strømnett og beredskap
  • @khlind