Nett, kraftproduksjon og næringsutvikling

Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Nordland? Bli med på seminar i Bodø!

Strømnett kraftproduksjon

Nordland fylke og Nord Norge har betydelige ressurser innen fornybar kraftproduksjon. Det har gitt grunnlag for en stor kraftintensiv industri som er fordelt over hele Nordland fylke. Her er det også et omfattende og differensiert næringsliv innen mange andre sektorer. For å videreutvikle dette næringslivet, er det nå behov for betydelig mer effekt og energi. I dette seminaret får vi høre aktører fra næringsliv, kraftproduksjon og nett, samt kraftentreprenør fortelle om hvilke utfordringer og muligheter de ser per i dag. Hva må til for å komme videre for å nå målene og hvem kan bidra til å løse utfordringene? Vi belyser også forhold knyttet til arealkonflikter.

Hva får du kunnskap om?
 • Utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Nordland.
Hvem er det for?  

Interesserte i dette temaet fra næringsliv, kraftproduksjon og nettvirksomhet.

Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker!

Bedriftspakke medlem: 11.800,- + mva (Inkludert 3 deltakere fra samme bedrift, 3 deltakere til prisen av 2)

Bedriftspakke ikke-medlem: 14.200,- + mva (Inkludert 3 deltakere fra samme bedrift, 3 deltakere til prisen av 2)

Program
 • 10.00 - 10.05
  Velkommen
  • Trond Svartsund, Fornybar Norge
 • 10.05 - 10.25
  Elektrifisering av Norge, Fornybarbarometeret
  • Kristian Blindheim, Fornybar Norge
 • 10.25 - 10.45
  Nett og kraft i Nord sett fra næringslivets ståsted
  • Elnar Remi Holmen, BRUS
 • 10.45 - 11.05
  Kommentarer om industriutvikling og behovet for nett og kraft
  • Jan Gabor, MIP
 • 11.05 - 11.25
  De grønne øyene
  • Randi Lervik, Lofotkraft
 • 11.25 - 12.25
  Lunsj
 • 12.25 - 12.45
  Hvilke utviklingsmuligheter ser en nordnorsk produsent?
  • Rune Stensland, SKS
 • 12.45 - 13.10
  Hvilke utfordringer og muligheter ser et nettselskap?
  • Bjørn B. Pedersen, Arva
 • 13.10 - 13.25
  Pause
 • 13.25 - 13.45
  Hvilke utfordringer og muligheter ser et nettselskap?
  • Simon Stokvold, Hålogaland Kraft Nett
 • 13.45 - 14.05
  Hvilke muligheter ser Bodø Energi i dagens energimarked?
  • Rakel Hunstad , Bodø Energi
 • 14.05 - 14.30
  Hvordan er det å være entreprenør, prosjektutvikler og drive forretningsutvikling i det grønne skiftet?
  • Truls Paulsen, Dragefossen
 • 14.30 - 14.50
  Hvordan berører kraftproduksjon og nettanlegg reindriftsutøvelse og andre miljø- og samfunnsinteresser?
  • Mildrid Elvik Svoen, Sweco
 • 14.50 - 15.00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartund, Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Profilbilde av

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. Elmåledagene 2023

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 19. - 20 april 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og Mer informasjon om tematikk, program, og praktisk informasjon kommer fortløpende. Hold av datoene!