HMS-konferansen 2024

14. - 15. mai - Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Delta på årets HMS-konferanse 14. -15. mai

Skal vi bli best på HMS i Norge må alle inkluderes og tas hensyn til. Er vi gode nok til å se hverandre og akseptere hverandres forskjeller og kvaliteter?

På årets HMS-konferanse vil vi atter en gang samle fornybarnæringens HMS-medarbeidere som daglig kjemper for at alle inkluderes og har en trygg og god arbeidsplass.

Myndighetenes ønske om en raskere utbygging av både produksjon og nett som omtales i rapporten "Mer av alt, raskere" - innebærer mer risiko.

Dette skal vi håndtere ved hjelp av HMS-løftet og de 4 grunnpilarene. Vi skal bli den best næringen på HMS i Norge ved å etterleve visjonen vår:

I fornybar skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem. 

Vi inviterer derfor nok en gang HMS-folket og Vernetjenesten til inspirerende dager.

Konferansen er åpen for alle.

Vi gleder oss til å se deg i Trondheim 14. - 15. mai til inspirerende innlegg, gode diskusjoner og sosial mingling.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde av Anne-Mette Aasheim.