Dette er våre fagområder

Kalender - se hva som skjer

  1. Damsikkerhet I uke 26 2024

    Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

  2. God organisering og drift av nett

    I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

  3. KI og nett

    KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?