Kurs og konferanser

27 resultater

Type arrangement
Velg område
27 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 38 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , KRM kurssenter, Geilo

  Kule- og rullelager I uke 43

  Kurset har 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt spesialutrustet kule- og rullelagerlaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system med en rekke ulike oppgaver på med forskjellige lagertyper og problemstillinger knyttet til det å utføre montering, drift og vedlikehold av de aller fleste lagertyper og lager - innbygginger som finnes ute i den virkelige verden.

 3. , Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo

  Damsikkerhet III uke 43 2024

  Kurset behandler bl.a. damsikkerhet, beredskap, vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring samt krise- og mediehåndtering.

 4. , KRM kurssenter, Geilo

  Prediktivt vedlikehold og digitalisering uke 44

  Her lærer du om skjematikk for å skissere et overvåkingssystem, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organiserer dataene i protokoll/tabell.

 5. , KRM kurssenter, Geilo

  Hydraulikk III, Vindkraftverk uke 44

  På kurset lærer du å forstå signalene fra styresystemet, hvordan vi kan overføre disse via forsterkerkort til proporsjonalventilen (trinnløs hydraulisk reguleringsventil), forstå funksjonen til proporsjonalventilen og tilpasse signalene for å få proporsjonalventilene og hele hydraulikksystemet til å fungere etter ønske.