En vassdragsdam. Foto

Kompetansegivende kurs i damsikkerhet

Energi Norge arrangerer Damsikkerhet I og Damsikkerhet III som er obligatoriske for henholdsvis tilsynspersonell og ledere i henhold til vassdragslovgivningen. Se mer informasjon om kursene her.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles faglige kvalifikasjonskrav til flere roller for arbeid med damsikkerhet. Dette er gitt i Damsikkerhetsforskriften, DSF. Kompetansekravene gjelder for leder, vassdragsteknisk ansvarlig, tilsynspersonell for dammer, rør og andre vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4. Det stilles også kvalifikasjonskrav til fagansvarlige samt utførende foretak, anleggsleder og kontrollør. NVE har beskrevet kvalifikasjonskrav- og godkjenning her. 

Kommende arrangement

  1. , Britannia Hotel i Trondheim

    Damsikkerhet I uke 38 2024

    Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.
  • Mimi Hermansen
  • Prosjektleder