Roan vindpark på fjellet med en vei opp til vindmøllene. Foto Roan vindpark. Foto: Ole Martin Vold

Vindkraft på land

Vindkraft er en del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov. Det krever forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Dette mener vi om landvind

Vindkraft trenger forutsigbare, stabile konsesjonsprosesser.

Tall / Fakta

  • Vindkraft står i et normalår for omtrent 15 av 155 TWh med kraftproduksjon i Norge. Vannkraft står for omtrent 138 TWh. Det viser NVEs statistikk. Andelen vindkraft i et normal år er ventet å stige med et par TWh fordi en del nye anlegg nå blir satt i drift.

  • I 2020 og 2021 ble det satt i drift omtrent 10 TWh med ny kraftproduksjon i Norge. 8 av disse var vindkraft. Det viser NVEs statistikk.

Profilbilde Magne Fauli
Profilbilde Solgun Furnes. Foto