Erstatningsrett for nettselskap og workshop om nettselskapenes ansvar

Feil og avbrudd i nettet kan påføre kundene økonomiske tap i form av skader på elektrisk utstyr. Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

Hånd med penn, bok, vekt og rettshammer

Seminaret som arrangeres av Fornybar Norge og Distriktsenergi gir deg en oppdatert og grundig innføring i erstatningsrett for nettselskap og praktisering av erstatningsregler.

Hva får du kunnskap om?
 • Hva har kunden krav på
 • Eksempler fra domstolene
 • Hvordan avgrense kundekrav
 • Erstatningsreglene i Standard nettleieavtale, for både forbruker- og næringskunder
 • Praktisk anvendelse av disse reglene på erstatnings- og regresskrav
 • Varslingsbestemmelser i standard nettleieavtale og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven
Hvem er det for?  

Ledere og saksbehandlere som arbeider med erstatningskrav fra kunder og regresskrav fra forsikringsselskaper, samt personell som har ansvar for interne rutiner for håndtering av skadehendelser.

Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker! 
Bedriftspakke medlem: 5700,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 7800,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Vi minner om at alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i dette skjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" *Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet

Hvordan gjennomføres seminaret?

Det vil være mulig med både fysisk og digital deltakelse. Dersom du deltar digitalt vil du motta en lenke til arrangementet dagen før. Du har muligheten til delta i dialogen ved å stille spørsmål til foredragsholder via chat. 

Program
 • 09.30 - 10.00
  Registrering og mingling
 • 10.00 - 10.40
  Grunnvilkårene for nettselskapenes erstatningsansvar
  • Alminnelige vilkår for erstatningsansvar
  • Ansvarsgrunnlag – avtalte krav, lovkrav og alminnelige erstatningsregler, herunder om krav til ytelsen som leveres
  • Krav om årsakssammenheng
  • Tap – skillet mellom direkte tap og indirekte tap
  • Varsling/ reklamasjon
  • Wikborg Rein
 • 10.40 - 11.20
  Nettselskapenes erstatningsansvar overfor forbrukskunder
  • Ansvar etter nettselskapenes standardkontrakt for forbrukerkunder
  • Ansvar etter forbrukerkjøpsloven
  • Haavind
 • 11.20 - 11.40
  Nettselskapenes erstatningsansvar overfor næringskunder
  • Avtalte krav, med henblikk til ulike standardkontrakter for næringskunder
  • Lovbestemmelser om direktekompensasjon
  • Wikborg Rein
 • 11.40 - 12.40
  Lunsj
 • 12.40 - 13.00
  Praktisk håndtering av erstatningskrav
  • Vurdere henvendelse fra kunden
  • Vurdere situasjonen og påstått tap
  • Dokumentasjon
  • Om de forskjellige tvisteløsningsorganene og deres prosedyrer (Elklagenemnda, NVE-RME, Energiklagenemnda, domstoler m.v)
  • Haavind
 • 13.00 - 13.10
  Oppsummering og avsluttende spørsmål
  • Wikborg Rein og Haavind
 • 13.10 - 13.20
  Pause
 • 13.20 - 13.35
  Våre erfaringer
  • Jan-Levi Brinchmann
   Elmea
 • 13.35 - 14.00
  Kontrollansvaret – hvilke krav stilles til nettselskapenes kontrollsystem for å unngå erstatningsansvar / regress . Kort gjennomgang og anbefalinger
  • Hege Mortensen
   Svensson Nøkleby Advokatfirma
 • 14.00 - 14.15
  Konkrete case og hvordan de ble løst og erfaringer med «Biri saken»
  • Terje Lindberg
   Elvia
 • 14.15 - 14.35
  Våre erfaringer
  • Marthe Sandve
   Lnett
 • 14.35 - 14.50
  Våre erfaringer
  • Per Martin Haakvik
   Linja
 • 14.50 - 15.00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Foredragsholdere fra

Samarbeidspartner

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Presentasjoner fra seminaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske spørsmål

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

  God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!