Det er fullt i nettet!

Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar! Nettet er allerede fullt mange steder. I dette seminaret retter vi fokus på hva det vil si at nettet er fullt og hvilke indikatorer vi har på at nettet er fullt og hvor fullt det er. Vi ser også på hvilke virkemidler som må på plass for at vi skal kunne få bygd ut nettet raskt nok for at vi skal kunne nå investeringsmålene.

Mange kraftmaster på et jorde.,

I dette seminaret retter vi et spesielt fokus på hva reguleringen betyr for at vi skal nå investeringsmålene.  

Det blir innlegg ved Sintef Energi, NVE, Nettselskap og andre spennende fagfolk  

Hva får du kunnskap om?
 • Gjennom å delta på seminaret får du oppdatert kunnskap om hva det vil si at nettet er fullt, og være med i diskusjonen om ulike tiltak som kan bidra å få bygd ut nettet raskere. 
Hvem er det for?  
Seminaret retter seg mot daglig leder, nettsjefer, ansvarlig for eller de som arbeider med nettutbygging, ansvarlig for eller de som arbeider med nettdrift og andre interesserte

 

Program
 • 08.30 - 09.00
  Registrering og mingling
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
 • 09.05 - 09.20
  Innledning om problemstillingen
  • Eivind Gramme
   Lede
 • 09.20 - 09.40
  Hvor fullt er nettet og hva er driftsmessig forsvarlig?
  • Iver Bakken Sperstad
   Sintef Energi
 • 09.40 - 10.00
  Erfaringer fra Elvia sitt nettområde
  • Vidar Solheim
   Elvia
 • 10.00 - 10.20
  Definisjon på vanlig forbruk? Erfaringer med køen fra i fjor til i år?
  • Thea Øverli
   Lede
 • 10.20 - 10.40
  Forskrift om energiutredninger
  • Christer Heen Scotland
   NVE
 • 10.40 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 11.10
  Forbedringer av konsesjonsprosessene
  • Ingrid Myrtveit
   NVE
 • 11.10 - 11.30
  Hvordan berører kraftproduksjon og nettanlegg reindriftsutøvelse og andre miljø- og samfunnsinteresser?
  • Mildrid Svoen
   Sweco
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 12.50
  Hvilken rolle kan entreprenørene spille?
  • Anders Granheim
   Laje
 • 12.50 - 13.10
  Kan en skaffe nok riktig materiell til riktig tid?
  • Torbjørn Blomsnes
   Nexans
 • 13.10 - 13.30
  Hvordan kan vi øke utnyttelsen av eksisterende kraftnett
  • Christina Sepulveda
   Statnett
 • 13.30 - 13.50
  Er nettleieøkning en showstopper for nettutbygging? Hva kan gjøres?
  • Vegard Strand
   Tensio
 • 13.50 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 14.20
  Fullt i europeiske strømnett – føringer og tiltak i andre land
  • Helle Grønli
   Afry Management Consulting
 • 14.20 - 14.40
  Hvordan skaffe nok kompetanse?
  • Brynhild Totland
   Fornybar Norge
 • 14.40 - 15.00
  Hva må gjøres med reguleringen av nettbransjen
  • Christian Børke
   Straumr
 • 15.00 - 15.05
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Samarbeidspartner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement