Damsikkerhet III uke 17 2024

Kurset behandler bl.a. damsikkerhet, beredskap, vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring samt krise- og mediehåndtering.

Høy vannstand foran en kraftstasjon og advarsel på skilt. Foto

Foto: Jon Anders Skau/Agder Energi

Hva får du?

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold.
Du vil blant annet få nyttig informasjon om:

 • Beredskapsplaner
 • Dilemmaer ved utvikling til skadeflom
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Mediehåndtering.
Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA`er i konsekvensklasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanlegg ha nytte av kurset.

Det er en fordel å ha jobbet med drift av dammer- og vassdragsanlegg og ha kunnskap om beredskapsplaner for disse mhp utvikling til større flommer. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetansen som Damsikkerhet III gir.

Program

Tirsdag 23. april
 • 08.30 - 08.45
  Registrering
 • 08.45 - 09.00
  Kursdeltakerne gir en kort presentasjon av seg selv
  • Åge Nøkland
   Kursleder
 • 09.00 - 09.10
  Åpning
  • Torgeir Johnson
   Fornybar Norge
 • 09.10 - 10.00
  Damsikkerhet – hva er det?
  • Torgeir Johnson
   Fornybar Norge
 • 10.00 - 10.30
  Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 10.30 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 11.20
  Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften
  • Torstein Søreide
   NVE
 • 11.20 - 12.00
  Mediehåndtering - informasjonsberedskap
  • Ragnhild B. Abrante
   Hafslund Eco
 • 12.00 - 12.10
  Pause
 • 12.10 - 12.40
  Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg
  • Mariam Ekhorn
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
  • Fred Arntzen Løchen
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 12.40 - 13.10
  Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 13.10 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.40
  Handtering av flom i regulerte vassdrag
  • Even Loe
   Statkraft AS
 • 14.40 - 15.10
  Beredskap og erfaringer
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 15.10 - 15.40
  Pause
 • 15.40 - 17.15
  Stress og kriser
  • Mental krisehåndtering
  • Innsatsledelse og stabsarbeid
  • Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
  • Åge Nøkland
   Kursleder
 • 17.15 - 18.00
  Informasjon om neste dags øvelse
  • Rollefordeling
  • Orientering om vassdraget 
  • Åge Nøkland
   Kursleder
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 18.00 - 18.00
  Slutt for dagen
 • 19.30 - 22.30
  Middag på Norda i 13. etg. på Clarion Hotel the Hub (for påmeldte)

  3-retters med 2 enheter drikke (vin, øl eller min.vann) samt kaffe

Onsdag 24. april
 • 08.30 - 09.15
  Redningstjenesten i Norge
  • Åge Nøkland
 • 09.15 - 13.00
  Øvelse ”HELHET”

  Deltakere bekles og øves i forskjellige roller i krisestab:

  • Bruk av beredskapsplan
  • Innsatsteknikk/operativ ledelse
  • Koordinering interne/eksterne ressurser
  • Mediehåndtering 
  • Debriefing
  • Åge Nøkland
   Kursleder
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 13.00 - 14.00
  Avslutning/lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlig

Profilbilde av Torgeir Johnson

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 26 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.