Damsikkerhet I uke 26 2024

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Hva får du kunnskap om?

I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og annet tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

 

Program

Program dag 1 mandag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 09.00 - 09.20
  Åpning ved kursleder
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09.20 - 10.15
  Regelverk
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 10.15 - 10.30
  Pause
 • 10.30 - 11.30
  Drift av vassdragsanlegg
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 11.30 - 12.15
  Lunsj
 • 12.15 - 13.00
  Gruppeoppgaver
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 13.00 - 13.15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 13.15 - 13.30
  Pause
 • 13.30 - 14.30
  Erfaringer fra storflommer
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 14.30 - 14.45
  Pause
 • 14.45 - 15.35
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 15.35 - 15.50
  Pause
 • 15.50 - 17.15
  Interaktive oppgaver / gruppeoppgaver (husk egen laptop)
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17.15 - 17.45
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17.45 - 17.45
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 21.00
  Middag på hotellet (2-retters med 2 min.vann) (for påmeldte)
Program dag 2 tirsdag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 08.00 - 09.00
  Litt om betongteknologi
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 09.00 - 09.10
  Pause
 • 09.10 - 10.15
  Betongdammer

  Del 1, generelt, historikk, damtyper

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 10.15 - 10.25
  Pause
 • 10.25 - 11.30
  Betongdammer

  Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.00
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13.00 - 13.40
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13.40 - 13.50
  Pause
 • 13.50 - 14.35
  Betongdammer

  Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 14.35 - 14.50
  Pause
 • 14.50 - 15.30
  Mur- og tredammer

  Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15.30 - 15.45
  Pause
 • 15.45 - 16.20
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 16.20 - 17.05
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 17.05 - 17.05
  Slutt for dagen
 • 18.30 - 20.30
  Middag utenfor hotellet (2-retters med 2 min.vann) (for påmeldte)
Program dag 3 onsdag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 08.10 - 09.10
  Fyllingsdammer

  Konstruksjon og virkemåte

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09.10 - 09.20
  Pause
 • 09.20 - 09.55
  Fyllingsdammer

  Gamle dammer-nye forskrifter

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09.55 - 10.10
  Pause
 • 10.10 - 10.50
  Fyllingsdammer

  Skader – nye beregninger 

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 10.50 - 11.30
  Gruppeoppgaver
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 13.00 - 13.55
  Tilsyn av dammer:

  Metodikk og praktisk gjennomføring

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 13.55 - 14.10
  Pause
 • 14.10 - 15.00
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 15.00 - 15.10
  Pause
 • 15.10 - 16.00
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts.
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 16.00 - 16.40
  Gruppeoppgaver
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 16.40 - 17.20
  Gjennomgang av gruppeoppgaver og forberedelse til befaring
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 17.20 - 17.20
  Slutt for dagen
 • 18.30 - 20.30
  Middag utenfor hotellet (for påmeldte)
Program dag 4 torsdag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 08.00 - 09.00
  Stenge- / tappeorganer
  • Ragnar Hartmann
 • 09.00 - 09.10
  Pause
 • 09.10 - 10.00
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 10.00 - 10.10
  Pause
 • 10.10 - 11.30
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.00
  Bussavgang til befaring
 • 13.00 - 16.30
  Befaring av dammer
 • 16.30 - 17.00
  Bussavgang tilbake til Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 19.00 - 21.00
  Middag på Norda i 13. etg. på Clarion Hotel the Hub (for påmeldte) 3-retters med 3 enheter drikke (vin, øl eller min.vann) samt kaffe
Program dag 5 fredag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 08.45 - 09.50
  Kraftverksrør
  • Ragnar Hartmann
 • 09.50 - 10.00
  Pause
 • 10.00 - 11.15
  Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel
  • Ragnar Hartmann
 • 11.15 - 11.30
  Avslutning, oppsummering av kurset
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 14.30
  Eksamen
 • 14.30 - 14.30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.