SommerVind 2024

Vi møtes i Drammen 5. - 6. juni for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og diskutere utviklingen av landvindprosjekter i Norge. Håper vi sees!

Solar photovoltaic panels and wind turbines. Energy concept
Solar photovoltaic panels and wind turbines. Energy concept. Foto: zhengzaishuru

Høydepunkter fra programmet:

  • Konsesjon: Plan- og bygningsloven og andre tillatelser 
  • Samfunnsaksept og lokal forankring 
  • Nabovirkninger
  • Bærekraftig prosjektutvikling / naturpositivitet 
  • Rammevilkår og forutsigbarhet 
  •  

I 2023 så vi historisk lave investeringer i ny kraftproduksjon i Norge. Etter at det igjen er blitt mulig å søke konsesjon på vindkraft og i tillegg usikkerheten rundt skatte er redusert har flere selskap varslet investeringer. Vindkraft på land den raskeste og billigste teknologien vi har for ny fornybar energiproduksjon i Norge. Vindkraften er derfor en helt nødvendig del av løsningen for å dekke samfunnets fremtidige kraftbehov og kutte klimagassutslipp i tråd med internasjonale forpliktelser.

Arrangementet begynner om

  • 0dag
  • 0time
  • 0minutt

Næringspolitisk rådgiver vannkraft og landvind

Profilbilde av

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied