Damsikkerhet I uke 38 2024

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Hva får du kunnskap om?

I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og annet tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

 

Program

Program dag 1 mandag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 09:00–09:20
  Åpning ved kursleder
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09:20–10:15
  Regelverk
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 10:15–10:30
  Pause
 • 10:30–11:30
  Drift av vassdragsanlegg
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 11:30–12:15
  Lunsj
 • 12:15–13:00
  Gruppeoppgaver
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 13:00–13:15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 13:15–13:30
  Pause
 • 13:30–14:30
  Erfaringer fra storflommer
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 14:30–14:45
  Pause
 • 14:45–15:35
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 15:35–15:50
  Pause
 • 15:50–17:15
  Interaktive oppgaver / gruppeoppgaver (husk egen laptop)
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:15–17:45
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:45–17:45
  Slutt for dagen
 • 18:30–21:00
  Middag i Palmehaven på hotellet (2-retters med 2 min.vann) (for påmeldte)
Program dag 2 tirsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:00–09:00
  Litt om betongteknologi
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 09:00–09:10
  Pause
 • 09:10–10:15
  Betongdammer

  Del 1, generelt, historikk, damtyper

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 10:15–10:25
  Pause
 • 10:25–11:30
  Betongdammer

  Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 11:30–12:30
  Lunsj
 • 12:30–13:00
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13:00–13:40
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13:40–13:50
  Pause
 • 13:50–14:35
  Betongdammer

  Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 14:35–14:50
  Pause
 • 14:50–15:30
  Mur- og tredammer

  Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15:30–15:45
  Pause
 • 15:45–16:20
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 16:20–17:05
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 17:05–17:05
  Slutt for dagen
 • 18:30–20:30
  Middag på Jonathan Grill på hotellet (2-retters med 2 min.vann) (for påmeldte)
Program dag 3 onsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:10–09:10
  Fyllingsdammer

  Konstruksjon og virkemåte

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09:10–09:20
  Pause
 • 09:20–09:55
  Fyllingsdammer

  Gamle dammer-nye forskrifter

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09:55–10:10
  Pause
 • 10:10–10:50
  Fyllingsdammer

  Skader – tiltak

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 10:50–11:30
  Gruppeoppgaver
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 11:30–12:30
  Lunsj
 • 12:30–13:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 13:00–13:55
  Tilsyn av dammer:

  Metodikk og praktisk gjennomføring

  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 13:55–14:10
  Pause
 • 14:10–15:00
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 15:00–15:10
  Pause
 • 15:10–16:00
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts.
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 16:00–16:40
  Gruppeoppgaver
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 16:40–17:20
  Gjennomgang av gruppeoppgaver, eksempler på hendelser og forsøk i vassdrag, samt forberedelse til befaring
  • Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 17:20–17:20
  Slutt for dagen
 • 18:30–20:30
  Middag i Brasserie Britannia på hotellet (for påmeldte)
Program dag 4 torsdag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:00–09:00
  Stenge- / tappeorganer
  • Ragnar Hartmann
 • 09:00–09:10
  Pause
 • 09:10–10:00
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 10:00–10:10
  Pause
 • 10:10–11:30
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 11:30–12:30
  Lunsj
 • 12:30–13:00
  Bussavgang til befaring
 • 13:00–16:00
  Befaring av dammer
 • 16:00–17:00
  Bussavgang tilbake til Britannia Hotel
 • 19:00–21:00
  Middag på Brasilia Trondheim, Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim (for påmeldte)
Program dag 5 fredag
Britannia Hotel i Trondheim
 • 08:30–09:50
  Kraftverksrør
  • Ragnar Hartmann
 • 09:50–10:00
  Pause
 • 10:00–11:15
  Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel
  • Ragnar Hartmann
 • 11:15–11:30
  Avslutning, oppsummering av kurset, evaluering
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 11:30–12:30
  Lunsj
 • 12:30–14:30
  Eksamen
 • 14:30–14:30
  Slutt

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.
 • Mimi Hermansen
 • Prosjektleder

Faglige spørsmål

Profilbilde av Torgeir Johnson
 • Torgeir Johnson
 • Konsulent

Relaterte arrangement