EUs fjerde energimarkedspakke og EØS-avtalen – hvorfor så omstridt?

På dette kurset vil du lære mer om den historiske utviklingen av EUs energipolitikk, de viktigste elementene i ren energi-pakken, Acer sin rolle, betraktninger rundt Acer-saken i Høyesterett og om forholdet til EØS-avtalen.

Adobe Stock

Energi- og klimapolitikk er et stadig viktigere satsingsområde for EU. En vellykket klimapolitikk i Europa fordrer et tettere energisamarbeid over landegrensene. Ren energi-pakken (også kalt fjerde energimarkedspakke eller Vinterpakken) er en viktig del av dette arbeidet. Rettsaktene ble vedtatt i 2018 og 2019, og består av åtte lover. Det overordnede målet er å tilrettelegge for overgangen fra fossil til ren energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Parisavtalen og sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser. Flesteparten av reglene i Ren energi-pakken vil være relevante for Norge gjennom EØS-avtalen.

Mer om innholdet i kurset

Ren energi-pakken bygger på og videreutvikler konseptene og regelverket i EUs tredje energimarkedspakke. Innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen skapte betydelig debatt i Norge i 2018. Et sentralt spørsmål var hvilken innflytelse EUs energibyrå ACER ville få over det norske kraftmarkedet ved at ESA ble gitt myndighet til å fatte ACER-vedtak overfor Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Norge brukte 10 år på å implementere EUs tredje energimarkedspakke, og vi er nå i ferd med å få stort etterslep på gjennomføring av detaljregelverket under tredje pakke, men også ren energipakken fra 2019.  11. april la EØS-utvalget frem sin utredning om EØS-avtalen og de fokuserer særlig på klima- og energiområdet. Utvalget tar for seg den norske modellen for tilknytning sammenliknet med Sveits og UK.

På dette kurset treffer du Cicero-forsker II, Torbjørg Jevnaker og partner Caroline Landsværk fra advokatfirmaet Wikborg Rein. De forteller mer om utviklingen av EUs energipolitikk, det viktigste du trenger å vite om EUs Ren energi-pakke, ACER sin rolle og forholdet til EØS-avtalen. Se program under.

Du kan lese mer om Ren energi-pakken på EU-kommisjonen sine nettsider Clean energy for all Europeans package (europa.eu).

Du kan lese mer om Høyesterett sin avgjørelse i ACER-saken ACER-saken - Stortinget handlet i samsvar med Grunnloven (domstol.no)

Du kan lese mer om EØS-utredningen her EØS-utredningen - EØS-utredningen (eos-utredningen.no)

Hva får du kunnskap om?

 • Historisk utvikling fra energiloven til energiunion
 • Hvorfor er Ren energi-pakken aktuell nå?
 • Hva er det viktigste i Ren energi-pakken?
 • EUs energibyrå (ACER)
 • EØS-avtalen og EUs energi- og klimapolitikk
Hvem er det for? 

Dette kurset er relevant for deg som er journalist og har interesse for EUs energi- og klimapolitikk.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset arrangeres både fysisk og digitalt. Hvis du velger å delta digitalt vil du motta en personlig lenke per e-post før arrangementet. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat.

Program
 • 13.00 - 13.05
  Velkommen
  • Knut Kroepelien, Spesialrådgiver, Fornybar Norge
 • 13.05 - 13.10
  Hvorfor er Ren energipakken aktuell nå?
  • Knut Kroepelien, spesialrådgiver, Fornybar Norge
 • 13.10 - 13.30
  Fra energilov til energiunion – historisk utvikling
  • Caroline Landsværk, Wikborg Rein
 • 13.30 - 13.45
  Ren energipakken: hva er det viktigste å vite?
  • Caroline Landsværk, Wikborg Rein
 • 13.45 - 14.00
  Spørsmål fra deltakere
 • 14.00 - 14.20
  Acer og Ren energipakken
  • Torbjørg Jevnaker, Cicero og Fridtjof Nansens Institutt
 • 14.20 - 14.35
  EØS-utredningen og forholdet mellom EØS-avtalen og EUs klima og energipolitikk
 • 14.35 - 14.55
  Spørsmål fra deltakere
 • 14.55 - 15.00
  Avslutning
  • Knut Kroepelien, spesialrådgiver, Fornybar Norge

Faglige spørsmål

Profilbilde av

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2024

  Fornybar Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 28. - 29. mai 2024 på Thon Hotel Arena. Mer informasjon kommer fortløpende.

 3. , Haakon VIIs gate 10, Oslo

  Seminar om det nye regelverket for etablering av vindkraft på land

  Sammen med Haavind arrangerer vi et ettermiddagsseminar om endringene i plan- og bygningsloven og energiloven som snart har vært i kraft i ett år. På seminaret spør vi bl.a. om endringene har virket etter sin hensikt og vi hører med aktørene om deres erfaringer så langt.