Damsikkerhet III uke 16 2024

Kurset behandler bl.a. damsikkerhet, beredskap, vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring samt krise- og mediehåndtering

Høy vannstand foran en kraftstasjon og advarsel på skilt. Foto

Foto: Jon Anders Skau/Agder Energi

Hva får du?

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold.
Du vil blant annet få nyttig informasjon om: 

  • Beredskapsplaner
  • Dilemmaer ved utvikling til skadeflom
  • Sikkerhetsfilosofi
  • Mediehåndtering.
Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA`er i konsekvensklasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanlegg ha nytte av kurset.

Det er en fordel å ha jobbet med drift av dammer- og vassdragsanlegg og ha kunnskap om beredskapsplaner for disse mhp utvikling til større flommer. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetansen som Damsikkerhet III gir.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde av Torgeir Johnson

Relaterte arrangement

  1. , Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia

    Norge og EU: 30 år med energisamarbeid

    Sammen med NHO, LO, EL og IT Forbundet, ønsker Fornybar Norge velkommen til et heldagsseminar for å markere energisamarbeidet mellom EU og Norge over de siste 30 årene. Møt blant annet nestleder i kabinettet i EUs generaldirektorat for energi, Peeter Kadarik, og bli med i samtalen om hva energisamarbeidet har betydd for Norge og EU.