Kraftrasjoneringsforskriften

 • 29. feb 2024Kl. 09:00–10:15
 • Digitalt
 • Medlem: 1.200,- + mva Andre: 1.700,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Fra 01.01.24 fikk vi et nytt regelverk for kraftrasjonering. Hvilken betydning kan dette ha for deg og ditt selskap?

30. juni 2023 sendte NVE forslag til ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften) på høring. Høringsfristen var 22. september 2023. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2024. Norge har et robust kraftsystem og god forsyningssikkerhet. Risikoen for kraftrasjonering er derfor lav. På tross av det skal vi være forberedt på et scenario der kraftrasjonering kan oppstå. Det er viktig å understreke at en rasjoneringssituasjon ikke skjer over natten. Framløp mot en rasjoneringssituasjon utvikler seg gradvis og oppdages i god tid. De som blir berørt vil få tid til å forberede seg.​ 

Hva får du kunnskap om?
 • Regelverket for kraftrasjonering og hvordan dette fungere 
 • Synspunkt fra aktører 
Hvem er det for?  

Nettsjefer, driftspersonell, ansatte i kraftomsetningsselskap, kunder og andre interesserte  

Bedriftspakker

På dette webinaret tilbyr vi bedriftspakker!
Bedriftspakke medlem: 3600,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 5100,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i påmeldingsskjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Før arrangement vil du motta en personlig lenke per e-post til webinaret. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat. 

Program
 • 09:00–09:05
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
 • 09:05–09:25
  Kraftrasjoneringsforskriften
  • Lars Eirik Eilifsen
   NVE
 • 09:25–09:40
  Våre synspunkt
  • Peter W. Kirkebø
   Linja
 • 09:40–09:55
  Våre synspunkt
  • Tor Bjarne Smedsrud
   Finnås Kraftlag
 • 09:55–10:10
  Våre synspunkt
  • Trond Tolk
   Barents Nett 
 • 10:10–10:15
  Spørsmål, oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Samarbeidspartner

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied
 • Marte Borge Lied
 • Prosjektkoordinator

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

  God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

 2. , Digitalt

  KI og nett

  KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?