Nett, kraftproduksjon og næringsutvikling 2024

Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Møre og Romsdal? Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar i Molde!

Møre og Romsdal har betydelige ressurser innen fornybar kraftproduksjon. Det har gitt grunnlag for kraftintensiv industri. Her er det også et omfattende og differensiert næringsliv innen mange andre sektorer. For å videreutvikle dette næringslivet er det nå behov for betydelig mer effekt, energi og linjenett. Dette bør komme på plass raskt.

I dette seminaret får vi høre aktører fra næringsliv, kraftproduksjon og nett fortelle om hvilke utfordringer og muligheter de ser per i dag. Hva må til for å komme videre for å nå målene, og hvem kan bidra til å løse utfordringene? Vi belyser og diskuterer også forhold knyttet til arealkonflikter. Det blir god tid til spørsmål og diskusjon.

Hva får du kunnskap om?

Her får du en god oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Møre og Romsdal.

Hvem er det for?  

Interesserte i dette temaet fra næringsliv, offentlig forvaltning, kraftproduksjon og nettvirksomhet.

 

Program
 • 09.30 - 09.45
  Registrering
 • 09.45 - 09.50
  Velkommen
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi  
 • 09.50 - 10.10
  Status for omstilling av det norske energisystemet
  • Kristian Blindheim
   Fornybar Norge  
 • 10.10 - 10.30
  Næringslivets behov for nett og kraft
  • Lene Trude Solheim
   NHO
 • 10.30 - 10.50
  Samfunnsutvikling - målbilde og utfordringer
  • Bengt Endreseth
   Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • 10.50 - 11.10
  Ny fornybar Aure
  • Nils Erik Pettersen
   ON Ocean Network/Apoint
 • 11.10 - 11.30
  Hvordan kan vi løse nettutfordringen?
  • Gerhard Eidsa
   Elinett
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 12.50
  Energisituasjonen i Møre og Romsdal og drift av nettet
  • Martin Tomren
   Statnett
 • 12.50 - 13.10
  Hvilke utviklingsmuligheter ser en produsent?
  • Erik Espeset
   Tafjord Kraft
 • 13.10 - 13.30
  Nok nett – raskt nok
  • Atle Isaksen
   Linja
 • 13.30 - 13.45
  Pause
 • 13.45 - 14.05
  Hvordan vi bidrar til å løse nett- og kraftututfordringen
  • Alf Vee Midtun
   Rauma Energi
 • 14.05 - 14.20
  Rauma Energi​ 1405 - Innovasjon Norges vurdering av energisituasjonen i Møre og Romsdal
  • Helge Gjerde
   Innovasjon Norge
 • 14.20 - 14.40
  Hvordan er behovet for næringsutvikling
  • Britt Flo
   Molde Næringsforum
 • 14.40 - 15.00
  Hvordan skal vi dekke kraft og nettetterspørselen?
  • Andre Gjørven
   Mellom
 • 15.00 - 15.15
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Samarbeidspartner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement

 1. , Næringslivets Hus, Oslo

  Det er fullt i nettet!

  Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar! Nettet er allerede fullt mange steder. I dette seminaret retter vi fokus på hva det vil si at nettet er fullt og hvilke indikatorer vi har på at nettet er fullt og hvor fullt det er. Vi ser også på hvilke virkemidler som må på plass for at vi skal kunne få bygd ut nettet raskt nok for at vi skal kunne nå investeringsmålene.