Hvordan utnytte nettet bedre? ​

Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. Nettet er fullt mange steder. Det blir derfor svært viktig å utnytte det eksisterende nettet best mulig slik at flest mulig får koblet seg til nettet eller får økt effektuttaket.

Kraftmaster på et jorde og med gule blomster i forgrunnen.

Mange nye kunder ønsker å knytte seg til nettet eller øke effektuttaket fra nettet. Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. Nettet er fullt mange steder. Det blir derfor svært viktig å utnytte det eksisterende nettet best mulig.  

Dette seminaret retter søkelys på ulike virkemidler for å oppnå dette. Det blir presentasjoner fra ulike aktører både fra myndigheter, leverandørsiden, FoU, konsulenter, Fjernvarmeforeningen og nettselskap.  

Hva får du kunnskap om?
 • Gjennom og delta på seminaret får deltagerne oppdatert kunnskap om ulike tiltak for å utnytte nettet bedre. 
 • Gjennom og delta på seminaret får deltagerne delta i diskusjonen av ulike tiltak som kan bidra til å utnytte nettet bedre. 
Hvem er det for?  
Seminaret retter seg mot daglig leder, nettsjefer, ansvarlig for eller de som arbeider med nettutbygging, ansvarlig for eller de som arbeider med nettdrift og andre interesserte. 

 

Program
 • 10.00 - 10.10
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi​
 • 10.10 - 10.30
  Raskere tilknytninger
  • Kjell Rune Verlo
   RME
 • 10.30 - 10.50
  Hvordan få mer kapasitet ut av nettet?
  • Lisbeth Vingås
   Elvia
 • 10.50 - 11.10
  Synspunkter fra Embriq
  • Thomas Pettersen
   Embriq
 • 11.10 - 11.20
  Hva kommer fra Elbits?
  • Martin Wiid Nielsen
   Elbits
 • 11.20 - 11.35
  Hvordan kan fjernvarme bidra til at nettet utnyttes bedre?
  • Trygve Mellvang Tomren–Berg
   Fjernvarmeforeningen
 • 11.35 - 12.35
  Lunsj
 • 12.35 - 12.50
  Løsninger fra Heimdall
  • Magnus Helgeby
   Heimdall
 • 12.50 - 13.05
  Våre erfaringer med batterier
  • Julian Moisan
   Arva
 • 13.05 - 13.25
  Hvordan kan batterier bidra til å utnytte nettet bedre?
  • Kine Ryberg Strupstad
   Peak Shaper
 • 13.25 - 13.40
  Pause
 • 13.40 - 13.55
  Hvordan kan nye støttesystem muliggjøre aktiv bruk av fleksibilitet i drift av nettet?
  • Susanne Sandell
   Sintef Energi
  • Lasse Jamt
   Kongsberg Digital
 • 13.55 - 14.10
  Fleksibilitetsmarkeder
  • Hallstein Hagen
   NODES​
 • 14.10 - 14.25
  Bruk av tilknytning på vilkår
  • Jon Eivind Johannessen
   Elvia
 • 14.25 - 15.10
  Tiltak for å utnytte nettet bedre - eksempler fra andre land
  • Helle Grønlie
   Afry
 • 14.50 - 15.10
  Hvordan frigjøre kapasitet i nettet og levere stabil energi på en trygg måte
  • Robert Nyeredi
   Infinigrid
 • 15.10 - 15.15
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktenergi

Samarbeidspartner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Digital deltakelse

Vi tilrettelegger for digital deltakelse. Det vil kun være en live-sending og det blir ikke gjort opptak.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde av Marte Borge Lied

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Næringslivets Hus, Oslo

  Det er fullt i nettet!

  Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar! Nettet er allerede fullt mange steder. I dette seminaret retter vi fokus på hva det vil si at nettet er fullt og hvilke indikatorer vi har på at nettet er fullt og hvor fullt det er. Vi ser også på hvilke virkemidler som må på plass for at vi skal kunne få bygd ut nettet raskt nok for at vi skal kunne nå investeringsmålene.