Vassdragsteknisk forum vintermøte 2024

Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Vann omkranset av snøkledde fjell. Foto

Vintermøtet fokuserer på erfaringer fra utført arbeid i vassdrag. Du vil få høydepunkter fra VTFs regionale høstmøter, utdeling av hedersprisen Damkrona og flere andre relevante innlegg om forvaltning av vassdragsanlegg.

Hvem er det for?  

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige, personer med HMS-ansvar og ledere/mellomledere/rådmenn samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Program

Torsdag 1. februar
 • 09.00 - 09.10
  Åpning
  • Oddmund Brevik
   Hafslund Eco
  • Torgeir Johnson
   Fornybar Norge
 • 09.10 - 11.30
  Sesjon 1
 • 09.10 - 09.40
  Nytt fra NVE
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 09.40 - 10.00
  Rehabilitering ved grensen til Russland
  • Monica Jerijærvi
   Pasvik Kraft
 • 10.00 - 10.20
  Vinterdrift ved Båtsvatn steinfyllingsdam
  • Tor Oxhovd Svalesen
   Statkraft Energi
  • Áigin Bakkehaug
   Sundquist Anlegg AS
 • 10.20 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 11.00
  Ny metode for presentasjon av deformasjonsmålinger på dammer
  • Ganesh Ravindra
   Statkraft Energi
 • 11.00 - 11.10
  Kåring av Damkrona for 2022
  • NN
 • 11.10 - 11.30
  Presentasjon av vinneren
  • Prisvinner
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 15.40
  Sesjon 2
 • 12.30 - 12.50
  Klassifisering av dammer i Stavanger kommune
  • Anne Torill Engesvoll
   Sweco
 • 12.50 - 13.15
  Utfordringer med ny praksis for klassifisering av dammer
  • Trond Andresen
   Akershus Energi
  • Thomas Konow
   Å Energi Vannkraft
 • 13.15 - 13.35
  Pause
 • 13.35 - 13.55
  Bærekraftig anleggsdrift på Svartavatnet
  • Håvard Fosse
   Eviny Fornybar
 • 13.55 - 14.15
  Funn fra Statkrafts risikovurdering og hvordan dameier kan bruke resultatene
  • Leif Basberg
   Statkraft Energi
 • 14.15 - 14.35
  Flomberegning Dam Bitdalen, Resulater fra FoU - DSHP
  • Christian Almestad
   DHI
  • Knut Sand
   Knut Sand Consulting
 • 14.35 - 14.55
  Pause
 • 14.55 - 15.15
  Effektiv rapportering av tilsyn ved bruk av nettbrett
  • Stine Kvalø Nordseth
   NTE Energi
 • 15.15 - 15.35
  OEDs vedtak etter dambrudd Munkebotsvatn. Vurderinger rundt ansvarsforhold.
  • Knut Anders Sannes
   CMS Kluge
 • 15.35 - 15.45
  Avslutning og takk for nå
  • Torgeir Johnson
   Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Priser, informasjon og avbestillingsregler

Priser

Vi har VTF Temadag - Flom og flomhåndtering - 31. januar 2024 som du også kan melde deg på i samme påmeldingsskjema. 
Klikk her for mer informasjon om VTF Temadag - Flom og flomhåndtering - 31. januar 2024

 • Kun VTF Temadag - Flom og flomhåndtering - 31. januar 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr. 6.200,- eks mva
  Andre: kr 7.500,- eks mva
 • Kun Vassdragsteknisk forum vintermøte 1. februar 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr 6.550,- eks mva,
  Andre: kr 7.850,- eks mva
  Deltakeravgiften inkluderer medlemskap i VTF. Klikk her for mer informasjon om VTF.
 • Både VTF Temadag Flom og flomhåndtering 31. jan og VTF vintermøte 1. feb. 2024:
  Medlem av Fornybar Norge: kr 9.850,- eks mva
  Andre: kr 12.450,- eks mva

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge / Fornybarakademiet AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge / Fornybarakademiet AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske Opplysninger

Profilbilde av Jo Eirik Frøise

Faglige spørsmål

Profilbilde av Torgeir Johnson

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 22 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.