Slik kan vindkraftverk på land bygges ut og driftes skånsomt og effektivt

Norge trenger større energiproduksjon. Vindkraftverk på land er en del av løsningen.

Roan vindpark på fjellet med en vei opp til vindmøllene. Foto

Fornybar Norge retter i denne halvdagskonferansen fokus på hvordan utbygging av vindkraftverk på land kan gjøres enda mer skånsomt og effektivt i framtidige prosjekter. Det handler om logistikk, tilkomstveier, arealbruk, mer smidig samarbeid mellom aktører og bruk av smarte løsninger som sikrer mer etterbruk av nedlagt infrastruktur - til fellesskapets beste. Kort sagt hvordan gjøre investeringene enda bedre samfunnsøkonomisk.

 • Innledning ved Åslaug Haga, adm. direktør Fornybar Norge
 • Smart logistikk og involvering av transportbransjen. Veien mot mer effektiv og miljøvennlig utbygging, drift og vedlikehold. Per Atle Ådland, Bergens Spesialtransport.
 • Tung trafo, tungrodd byråkrati. Erfaringer fra Norges største private trafo-transportør. Odd Are Skogstad, Prøven Transport.
 • Det er vi som er festbremsen. Statens Vegvesen forklarer hvorfor reglene for spesialtransport er som de er. Roger Syvertsen, Statens Vegvesen.
 • Layout på infrastruktur i vindkraftverk, fra a til å – i et bærekraftperspektiv. Hilde Bruheim Johnsborg, Multiconsult.
 • Akershus Energi; utbygging i praksis – hvordan bygge enklere og smidigere. Læringspunkter og erfaringer fra Odal Vindkraftverk. Emil Orderud, Akershus Energi.
 • Nytt konsesjonssystem i støpeskjeen, refleksjoner fra myndigheter.  Anne Johanne Kråkenes, NVE.
 • Diskusjon og spørsmål. Moderator, Jørgen Thaule, bransjedirektør energientreprenører og leverandørindustri, Fornybar Norge.
 

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Jo Eirik Frøise

Faglig innhold

Profilbilde av

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 26 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 38 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.