Erfaringer med ny nettleiemodell

I 2024 skal nettleiemodellen som ble innført 1.7.2022 evalueres av myndighetene. Det knyttes stor spenning til evalueringen

To energimontører jobber i en kraftmast på vinteren.

Etter flere år med mye diskusjon og flere høringer fra RME ble en ny nettleiemodell for kunder i distribusjonsnettet innført 1.7.22.

I etterkant er det kommet apper fra nettselskapene og det er sendt ut mye informasjonsmateriell om nettleiemodellen for å gjøre det enklere for kundene både å forstå og  tilpasse seg den nye modellen.

Dessuten er det kommet og det kommer flere og flere styringssystemer som tilpasser kundenes forbruk til nettleiemodellen slik at kostnadene for kunden blir så lave som mulig.

På dette møtet som Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer vil vi få presentert noen erfaringer som selskapene, kundeorganisasjoner og andre har gjort med nettleiemodellen.

Hva får du kunnskap om?

Du vil få en førstehånds informasjon om selskapenes og andres erfaring med den nye nettleiemodellen.

Hvem er det for?  
Daglig leder, nettsjefer, tariffansvarlige og andre interesserte.

 

Program kommer
 • 09.30 - 10.00
  Registering
 • 10.00 - 10.10
  Innledning
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
 • 10.10 - 10.30
  Reguleringsmyndighetens erfaringer med ny nettleiestruktur
  • Jon Erik Ur Gjerde
   RME
 • 10.30 - 10.50
  Fremtidens effekttariff - erfaringer fra forskningsprosjektet ForTa
  • Erland Sandø Kiel
   Sintef Energi
 • 10.50 - 11.05
  Kundenes forbruk over døgnet før og nå
  • Jan Magne Strand
   Elhub
 • 11.05 - 11.20
  Våre erfaringer med ny nettleie og hva bør veien videre være
  • Vegard Strand
   Tensio
 • 11.20 - 11.40
  Hva mener kundene?
  • Linda Ørstavik Øberg
   Huseierne
 • 11.40 - 12.40
  Lunsj
 • 12.40 - 12.55
  Våre erfaringer med ny nettleiemodell
  • Arne Pedersen
   Mellom
  • Bjørn Hammer
   Mellom
 • 12.55 - 13.20
  Våre første tanker om evaluering av ny nettleiemodell
  • Jan Myrslo Kønig
   Glitre Nett
  • Kjersti Vøllestad
   Elvia
 • 13.20 - 13.35
  Pause
 • 13.35 - 13.55
  Virker ny nettleie slik den skal?
  • Andreas Aamodt
   Nelfo
 • 13.55 - 14.10
  Våre vurderinger
  • Johannes Kristoffersen
   Arva
 • 13.55 - 14.10
  Ny nettleiemodell - Suksess, overraskelse eller (strøm)sjokk?
  • Kristin Reitan
   Norgesnett
 • 14.10 - 14.25
  Oppsummering
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge

Samarbeidspartner

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement

 1. Kraftmarkedskurs for journalister

  Nord Pool og Fornybar Norge går gjennom kraftmarkedet: Hvorfor har vi det, hvordan funker det og hvordan ser det ut fremover?