Erapp – grunnlaget for dine nettinntekter

 • 27. feb 2024Kl. 09.00–10.00
 • Digitalt
 • Medlem: 1.200,- + mva Andre: 1.700,- + mva
 • Påmeldingsfrist 27. feb 2024

Inntektsrammen representerer nettselskapenes viktigste inntekter og rapporteringen til RME gjennom Erapp som danner grunnlaget for denne inntekten.

Nettmaster over byen Ljublana og strektegninger. Fotoillustrasjon

Gjennom inntektsreguleringen bestemmer RME årlig hva som er tillatt inntekt for hvert enkelt nettselskap. Tillatt inntekt fungerer som et tak på hvor store inntekter et nettselskap kan ha hvert år, og begrenser dermed hvor mye nettleie de kan hente fra kundene sine. 

Inntektsrammen utgjør den største delen av nettselskapenes tillatte inntekt, og denne skal dekke kostnader ved drift og avskrivninger av strømnettet, og gi en avkastning på kapitalen som står i forhold til selskapets kostnadseffektivitet.  

Rapporteringen av data til RME skjer gjennom Erapp. Det blir derfor veldig viktig å gjøre denne rapporteringen korrekt.

Det blir også innlegg om den tekniske rapporteringen (TEK) som er viktig. 

Disse to spørsmål ønsker Fornybar Norge og Distriktsenergi å sette søkelys på

Hva får du kunnskap om? 
 • Inntektsrammeregulering 
 • Rapportering gjennom Erapp 
 • Hva er vanlige feil ved rapportering gjennom Erapp? 
Hvem er dette webinaret for?

Webinaret retter seg mot nettsjefer, økonomisjefer, økonomimedarbeidere, ansvarlige for nettreguleringen og andre interesserte   

Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker!
Bedriftspakke medlem: 3600,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 5100,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i påmeldingsskjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Før arrangement vil du motta en personlig lenke per e-post til webinaret. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat. 

Program
 • 09.00 - 09.05
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
 • 09.05 - 09.25
  RMEs bruk og kontroll av eRapp-data
  • Torunn Høstad Sliwinski
   RME
 • 09.25 - 09.40
  Våre erfaringer og problemstillinger med Erapp og TEK
  • Knut Olav Bakkene
   Glitre Nett
 • 09.40 - 09.55
  Våre erfaringer og anbefalinger
  • Lise Eriksen
   ECGroup
 • 09.55 - 10.00
  Spørsmål, oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi

Samarbeidspartner

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. Kraftmarkedskurs for journalister

  Nord Pool og Fornybar Norge går gjennom kraftmarkedet: Hvorfor har vi det, hvordan funker det og hvordan ser det ut fremover?