Granskning av ulykker og uønskede hendelser

 • 21. nov 2023til 22. nov 2023
 • Comfort Hotel Runway Gardermoen
 • Medlem: 9.400,- Andre: 11.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Granskninger og undersøkelser er effektive verktøy i forbedringsarbeidet. Å avsette ressurser til å undersøke et hendelsesforløp og analysere årsaker til hendelsen, gir mulighet til å lære og gjennomføre gode og riktige tiltak. Dette kan både forhindre gjentakelse av hendelsen og forhindre at tilsvarende hendelser oppstår andre steder i selskapet eller i bransjen.

Arbeid med å bytte linjetråd og tilhørende komponenter på eksisterende linje mellom Sandnes og Lysebotn på grunn av alder og tilstand.

Foto: Lyse

Uønskede hendelser og ulykker skal ofte granskes internt. Dessverre har mange dårlige assosiasjoner eller negative erfaringer med gransking.  Gjennom media kan man også få inntrykk av at det både er alvorlig og skummelt. Noen vil også forbinde det med etterforskning, der det å finne ansvarlige er et vesentlig element.

Denne oppfatningen rundt granskning baserer seg ofte på misforståelser. Hovedmålet med granskning er nemlig å lære av uønskede hendelser og å kunne være forberedt. Gransking kan også være et effektivt forbedringsverktøy, gjennom bla. forebyggende tiltak, erfaringsoverføring og kompetansebygging.

Hva får du kunnskap om?

Fornybarakademiet tilbyr nå kurset som fokuserer på prosessen i gjennomføring av gransking, og belyser utfordringer ved granskinger som valg og metoder. Veilederen Gransking av HMS-hendelser som metode og forbedringsverktøy i kraftnæringen vil være et av underlagene gjennom kurset (kan lastes ned her). Kurset er videre basert på mye gruppearbeid, der du som deltaker selv får prøve ut ulike verktøy i granskningsprosessen.

Granskinger kan også være med å bidra til at vi når våre mål innenfor HMS. Vi kan snu holdninger til granskninger og sørge for læring og forbedring gjennom kvalitet og troverdighet i våre interne granskninger. 

Gode granskninger forutsetter at:

 • Granskningene settes i gang raskt og ikke trekker ut i tid
 • Ansvar og roller er tydelig avklart
 • Det er tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet i granskningsarbeidet
 • Analyser bygger på fakta
 • Bakenforliggende årsaker/rotårsaker blir identifisert med anbefalinger til tiltak
 • Det er godt kommunisert at hensikten er læring samt å forhindre gjentakelse
 • Det blir gjennomført tiltak og deling av erfaringer i selskapet

Kurset vil ta utgangspunkt i Bransjeveileder for gjennomføring av granskinger.
De som har gjennomført kurset gis kompetanse til å inngå eller lede granskinger i egen virksomhet eller delta i eksterne granskinger.

Kurset starter kl. 09.00 den 21. november og avsluttes kl. 15.00 den 22. november.

Hvem er det for?  
I hovedsak personer som skal være granskningsledere, men også andre som er involvert i granskning av ulykker vil ha nytte av kurset. Kurset krever ikke spesifikke forkunnskaper, bortsett fra at det er fordel med erfaring innenfor HMS-arbeid.

 

Foredragsholder

Foreleser gjennom hele kurset vil være: Terje Busk, HMS og beredskapssjef Akershus Energi
 • Terje Busk

Terje Busk jobber som HMS og beredskapssjef i Akershus Energi. Han har i tillegg også ansvaret for bærekraft i konsernet.

Før han startet i energibransjen jobbet han i forsvaret og Kriminalomsorgen.

Han har gjennomført verneingeniørskolen på Teknologisk institutt og i forbindelse med hovedoppgaven skrev han om granskingsveilederen til Energi Norge.

I tillegg til jobben i Akershus Energi er han leder for HMS Fagforum i Fornybar Norge.

Program

21. november
 • 09.00 - 09.30
  Registrering
 • 09.30 - 09.40
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Thor Egil Johansen
   Fornybar Norge
 • 09.40 - 10.00
  Introduksjon og bakgrunn
 • 10.00 - 10.45
  I forkant av granskninger
  • Avvikshåndtering og klassifisering av avvik
  • Hvorfor granske
  • Håndtering av ulykker
  • Varsling
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 11.30
  Etablere granskning
  • Etablere mandat og granskningsgruppe
  • Rekonstruksjon av hendelsesforløp og klargjøring av fakta
  • Gruppeoppgaver
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.30
  Gruppeoppgaver med jgennomgang fortsetter
 • 13.30 - 17.00
  Rekonstruksjon av hendelsesforløp og klargjøring av fakta
  • Før oppmøte
  • Gjennomføre gransking/undersøkelse
  • Gruppeoppgave (STEP)


  Pauser underveis

 • 17.00 - 17.00
  Avslutning dag 1
 • 19.30 - 22.00
  Felles middag
22. november
 • 09.00 - 09.15
  Kort oppsummering fra dag 1
 • 09.15 - 11.30
  Gjennomføre analysearbeid
  • Bearbeide fakta
  • Gjennomføre årsaksanalyse
  • Gruppeoppgaver (avvik, observasjoner, barrierer og årsaksanalyse)
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.20
  Skrive og overlevere rapport
  • Utforming/mal
  • Formuleringer
  • Avslutningsmøte(r)
  • Overlevering og videre arbeid
 • 13.20 - 13.30
  Erfaringsoverføring

  Intern og ekstern erfaringsoverføring

 • 13.30 - 15.00
  Oppsummering
 • 15.00 - 15.00
  Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Pris for deltakelse er fritatt mva.

Bevertningskostnaden er inkludert i deltakeravgiften og faktureres med mva.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestilling
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybarakademiet AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybarakademiet AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Annet
Vi oppfordrer alle deltakere til å ta hensyn og unngå bruk av parfyme og parfymerte kroppspleieprodukter under arrangementet. Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre.

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Profilbilde Thor Egil Johansen

Relaterte arrangement

 1. Nettselskap og omdømme​

  Få en oversikt over utfordringer og muligheter for nettselskapenes arbeid med omdømme ved å delta på dette toppaktuelle seminaret organisert av Fornybar Norge og Distriktsenergi.

 2. , Thon Hotel Arena

  Elmåledagene 2024

  Fornybar Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 28. - 29. mai 2024 på Thon Hotel Arena. Mer informasjon kommer fortløpende.