EUs nye fornybardirektiv er nå vedtatt. Hva innebærer en dobling av fornybarutbygging i Europa innen 2030 for Norge?

 • 12. des 2023Kl. 12.00–13.00
 • Digitalt
 • Gratis!
 • Påmeldingsfrist Snarest!

EU har vedtatt en dobling av fornybarandelen innen 2030, og har samtidig innført strengere saksbehandlingsfrister og nye fornybare akselrasjonsområder for å sette fart på utbyggingen. Henger Norge med på denne trenden og hva slags konsekvenser kan det får for det norske kraftsystemet?

Mange EU flagg foran bygning

 

Hva får du kunnskap om?
 • EU 
 • Fornybardirektivet 
 • Elektrifisering 
 • Kraftsystemet 
Hvem er det for?  

Ledere, ansatte, jurister, saksbehandlere, medlemmer og andre i fornybarbransjen.  

Hvordan gjennomføres webinaret?

Før arrangement vil du motta en personlig lenke per e-post til webinaret. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat. 

Foredragsholderene

Niklas Tessem, Leder Brusselkontoret Fornybar Norge

Merethe Dotterud Leiren, Forskningsleder, Cicero
Samfunnsviter med fokus på klima- og energipolitikk i EU og på nasjonalt nivå

Torjus Bolkesjø, Statkraft, VP Head of Global Drivers
Leder for global energimarkedsanalyse. Jobbet med EU’s energitransisjon i lys av REPowerEU, i Statkraft sitt nye Lavutslippscenario. Bakgrunn som forsker på NMBU hvor han blant annet har sett på hvordan man utvikler et energisystem for framtiden som er fleksibelt nok til å tåle store mengder fornybar kraft.

Erik Trømborg, Professor, NMBU
Prosjektleder for Resilient-prosjektet. Ser på hvordan elektrifiseringen i Europa vil gjøre kraftforbruket mer temperaturavhengig og hvordan dette og klimaendringer vil påvirke behovet for fleksibilitet. Satt også i Klimautvalget 2050.

Relevante publikasjoner 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en

Praktisk informasjon

Informasjon

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 26 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 38 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.