Vassdragsteknisk Forum, region vest

Vil du få gode råd og tips om bærekraftige rehabiliteringer av dammer? Dette og flere aktuelle tema får du høre om på VTF-Vest i Bergen!

Svartevatnet Eviny

Den første dagen samler vi oss om interessante temaer som flomavledning, bærekraftige rehabiliteringer og generelle nyheter i næringen. Eviny er vertskap for denne samlingen, og vi møtes i Bergen. 

Den andre dagen reiser vi nordover til Matre-Haugsdalen der vi skal se på arbeidene ved platedam Svartevatnet og fyllingsdam med frontal betongplate som rehabiliteres til neste år.  

På veien opp til Svartevatnet vil vi passere lamelldammen ved Godbotsvatnet, der arbeidet med teknisk plan for forsterkning pågår, og dammene ved Øvre Storevatnet der en fyllingsdam ble forsterket for 10 år siden. 

Hva får du kunnskap om?
 • Nyheter fra NVE og Fornybar Norge 
 • Bærekraftig oppgradering av dammer 
 • Utfordrende avveiinger når teoretisk sikkerhetsfaktor er <1 
 • Planlagte fornyelser for flere slanke betongdammer 
 • Befaring til Svartevatnet i Matre-Haugsdalen, der stabiliserende tiltak ved betong platedam pågår
Hvem er det for?  
Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

 

Program

Program dag 1
Tirsdag 12. september
 • 11.00 - 11.30
  Registrering
 • 11.30 - 13.00
  Sesjon 1
 • 11.30 - 11.50
  Velkommen til VTF Vest
  • Olav Osvoll
   Konserndirektør, Eviny Fornybar
 • 11.50 - 12.10
  Nytt fra NVE
  • Hanne Marthe Østvold
   Senioringeniør, NVE
 • 12.10 - 12.35
  Nytt fra Fornybar Norge
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Rådgiver, Fornybar Norge
 • 12.35 - 13.00
  Hva bør dameier gjøre når beregningsmessig sikkerhetsfaktor er for lav?
  • Rune Engesæter
   VTA, Bergen kommune
 • 13.00 - 13.50
  Lunsj
 • 13.50 - 15.20
  Sesjon 2
 • 13.50 - 14.20
  Utfordringer med rehabilitering av platedam
  • Kristen Aarethun
   VTA/prosjektleder, Hydro
 • 14.20 - 14.50
  Ny dam ved Bjølsegrøvatnet
  • Reidar Birkeland
   VTA, Statkraft
  • Anders Skaarer
   Prosjektleder, Statkraft
 • 14.50 - 15.20
  Ras foran lukka flaumløp
  • Knut Kinne
   VTA, Eviny Fornybar AS
 • 15.20 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 16.00
  Nedklassifisering av dam fra konsekvensklasse 4 til 1
  • Anne Torild Engesvoll
   Sivilingeniør, Sweco
 • 16.00 - 16.30
  Nytt Ljøkelsvatn kraftverk
  • Kjetil Heimvik
   Prosjektleder, SKL
 • 16.30 - 16.40
  Pause
 • 16.40 - 17.10
  Oppgradering av dammer ved Svartavatnet
  • Bjørn Batalden
   VTA, Eviny
  • Hans Martin Skjefstad
   Fagansvarlig, Norconsult
 • 17.10 - 17.40
  Elektrifisering og bærekraft ved oppgradering av dammene ved Svartavatnet
  • Håvard Fosse
   Prosjektleder, Eviny
 • 17.40 - 17.50
  Praktisk info om befaring neste dag
  • Håvard Fosse
   Prosjektleder, Eviny
 • 17.50 - 18.00
  Diskusjon
 • 18.00 - 18.00
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 21.30
  Middag på Bryggen Tracteursted (for påmeldte)

  Jacobsfjorden 6 – 7A, Bryggen

Program dag 2
Onsdag 13. september. Krav til vernetøy ved befaringen på VTFs Regionmøte Vest 13.september. Det er Mesta som er entreprenør. Det er krav til hjelm, vernesko, vernebriller, hansker og minimum refleksvest (eller arbeidsjakke som dekker behovet for synlighet). Eviny vil stille med en del verneutstyr til utlån for dem som ikke har mulighet å ta med eget utstyr.
 • 08.30 - 12.30
  Befaring til platedam Svartavatnet i Matre Haugsdal
 • 12.30 - 13.15
  Lunsjpakke ved befaringsstedet
 • 13.15 - 14.45
  Retur til Bergen (1,5 times kjøring med buss)

  Folk som skal til Sogn og videre nordover kan ta med biler og fortsette nordover E39.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 42 2023

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.