Reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett

 • 19. sep 2023Kl. 09.00–10.20
 • Digitalt
 • Medlem: 1.100,- + mva Andre: 1.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest!

Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til webinar om reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett.

Strømnett

REN har lansert en rapport som drøfter kriterier for god reparasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett med utgangspunkt i forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Den poengterer at en sikker kraftforsyning har avgjørende betydning for et moderne samfunn, Næringsliv, offentlig administrasjon, tjenesteproduksjon og husholdninger rammes hardt av stans i kraftforsyningen.

Norge har et vel utbygd kraftforsyningssystem med kraftstasjoner og overføringsnett spredt over hele landet. Etter hvert som anleggene utnyttes hardere og blir eldre, må vedlikehold og reparasjonsberedskap intensiveres. Hva er samfunnets forventninger til god reparasjonsberedskap? Hvor lang tid skal det ta å gjenopprette strømforsyningen etter en feilhendelse? Hvilket beredskapsnivå er akseptabelt?  Rapporten som har vært på høring prøver å gi svar på slike spørsmål. Disse temaene diskuteres i webinaret og vi kommer også inn på om det er forhold knyttet til inntektsrammeberegningene som er viktig. Vi tar med ferske erfaringer etter Hans og tilsvarende styrtregn.

Hvem er det for?  

Nettsjefer, fagansvarlige, de som arbeider med temaet m.m.

Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker!
Bedriftspakke medlem: 3300,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 4800,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registere seg i påmeldingsskjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Før arrangement vil du motta en personlig lenke per e-post til webinaret. Du har muligheten til å stille spørsmål til foredragsholder via chat. 

Program
 • 09.00 - 09.10
  Innledning
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge
 • 09.10 - 09.30
  Nye retningslinjer for reperasjonsberedskap i lokalt distribusjonsnett
  • Magnus Johansson
   REN
 • 09.30 - 09.45
  Organisering og samarbeid av vaktberedskapen, driftssentral og beredskapslager
  • Gunnar Snarteland
   Telemark Nett
  • Svenn-Erik Rafoss
   Telemark Nett
 • 09.45 - 10.00
  Våre erfaringer med reperasjonsberedskap
  • Hans Isaksen
   Arva
 • 10.00 - 10.15
  NVEs tanker om reparasjonsberedeskap
  • Hege Sveaas Fadum
   NVE
  • Ole Petter Kordahl
   RME
 • 10.15 - 10.20
  Oppsummering og avslutning
  • Arvid Bekjorden
   Distriktsenergi
  • Trond Svartsund
   Fornybar Norge

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Praktiske spørsmål

Profilbilde av Marte Borge Lied

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 26 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

  God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!