Veileder for nettilknytning – en nødvendighet

 • 19. jun 2023Kl. 09.00–11.00
 • Digitalt (Teams)
 • Medlem: 1.900,- + mva Andre: 2.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Den pågående energiomstillingen medfører store utfordringer for nettselskapene i forbindelse med tilknytning av nye kunder. Bli med på webinar og få presentert en ny veileder DNV har laget om tilknytningsprosessen.

Selv om regelverket for nettselskapene er likt, har praksis og rutiner for tilknytning vært ulik hos nettselskapene, spesielt sett fra kundenes perspektiv. Med bakgrunn i dette ba Fornybar Norge DNV om å utvikle et forslag til veileder. Formålet er mer effektive og enhetlige arbeidsprosesser hos nettselskapene samt en enklere kundereise uavhengig av hvor i landet kunden ønsker tilknytning. DNV har nå laget en ny veileder om tilknytningsprosessen som blir presentert på webinaret.

Ny industri og infrastruktur for lading av landbasert og sjøbasert transport vil fremover kreve mye nett. Mange prosjekter krever ofte involvering fra flere nettselskap enn det tilknyttende selskapet (både overliggende nett og nabonett kan være aktuelle). For å holde hastigheten oppe og samtidig unngå unødig støy og friksjon hos partene er vi avhengig av en felles veileder for nettilknytning. Videre må vi finne effektive måter å utveksle informasjon i tilknytningssaker som berører flere nettselskap.. 

På webinaret setter vi fokus på deler av veilederen. En optimal tilknytningsprosess kan også utfordre dagens praksis og regelverk. Vi inviterer derfor RME inn i diskusjonen.

I tillegg vil Lede og Lnett  dele erfaringer fra deres arbeid med enklere tilknytningsprosess.

Hvem er det for?  

Dette webinaret er for nettselskap og du som er ansvarlige for nettutvikling, nettplanlegging, tilknytning, rammevilkår og kundeansvar. 

Program
 • 09.00 - 09.10
  Velkommen
  • Trond Svartsund, Fornybar Norge
 • 09.10 - 09.30
  Veileder for nettilknytning
  • Jørgen Bjørndalen, DNV
 • 09.30 - 09.50
  Sånn jobber vi med veilederen
  • Kristin Rekdal, Lnett
 • 09.50 - 10.10
  Køordning og reservasjon
  • Thea Øverli, Lede
 • 10.10 - 10.30
  Vertikal samhandling om tilknytningsgrenser, kø og reservasjon
  • Runar Moseby, Statnett
 • 10.30 - 10.50
  Våre erfaringer og arbeid med nettilknytning
  • Torfinn Jonassen RME
 • 11.00 - 11.05
  Avslutning
  • Trond Svartsund, Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Arrangementet begynner om

 • 0dag
 • 0time
 • 0minutt

Praktiske opplysninger

Profilbilde av

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Smartgridkonferansen 2023

  Fornybar Norge har i samarbeid med Smartgridsenteret gleden av å invitere til Smartgridkonferansen 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og trivelig middag.

 2. , Radisson BLU Airport Hotel Oslo

  Nettreguleringsdagen

  Fornybar Norge og Distriktsenergi inviterer til seminar hvor du vil få førstehåndskunnskap om utviklingen av reguleringsmodellen og hva nettselskapene mener må gjøres av justeringer og ikke minst hvorfor.