Tariffoppgjøret 2024:

I år er det et forbundsvist hovedoppgjør. Informasjon om forhandlingene finner du fortløpende på denne siden.

Det er forbundsvise oppgjør i år, og da starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, det er det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Etterfølgende tarifforhandlinger får da frontfagsoppgjøret ramme som en norm for sine oppgjør. Det kan også komme andre tema fra oppgjøret som kan påvirke fornybarnæringens forhandlinger.

Enighet i tariffoppgjøret på Energioverenskomsten:

Etter forhandlinger 22.–24. mai ble det oppnådd enighet mellom Fornybar Norge og EL og IT Forbundet i årets tariffoppgjør på Energioverenskomsten.
Det er enighet om et generelt tillegg på kr 7,- per time og økte minstelønnssatser og kronesatser i overenskomsten. Oppgjøret er gjennomført innenfor den økonomiske rammen til det såkalte frontfaget. 

Du kan lese mer om enigheten her

Lokale lønnsforhandlinger: 

Reforhandlet energioverenskomst ble vedtatt 18. juni 2024, slik at lokale forhandlinger kan starte for de organiserte i EL og IT Forbundet. 

Før de lokale forhandlingene starter, er det viktig at bedriften setter seg inn i resultatet fra det sentrale oppgjøret, herunder ser på hvilke direkte kostnader dette resultatet får for bedriften.

Enighetsprotokollen finner du her. 

Vi anbefaler også at dere tar en gjennomgang av § 8 i Energioverenskomsten som regulerer de lokale lønnsforhandlingene slik at dere er godt forberedt. I tillegg har vi flere gode artikler på arbinn om lokale lønnsforhandlinger hvor dere finner mye nyttig informasjon.

Lokale forhandlinger for øvrige fagforeninger kan også igangsettes selv om disse overenskomstene ikke forhandles sentralt før til høsten. Dette er såkalt sifferløse avtaler som ikke inneholder minstelønnssatser eller andre satser (for eksempel NITO, Tekna, Negotia). Utgangspunktet er at man skal forhandle separat med alle forbund, men om partene er enige om det, kan man forhandle sammen.

Se lukkede medlemssider (logg inn med medlemsnummer) for presentasjon fra webinar om lokale lønnsforhandlinger i energisektoren 2024  

Etter de lokale lønnsforhandlingene er ferdige: 
Vi ønsker å få tilsendt resultatet fra de lokale lønnsforhandlingene. Fornybar Norge skal ta i bruk et nytt rapporteringsverktøy som enda ikke er helt klart. Du som jobber med HR/tariff vilf å en e-post med en lenke til det nye rapporteringsverktøyet etter sommeren. Informasjon om verktøyet vil også legges ut på våre hjemmesider når dette er klart.

Enighet i frontfaget 7. april 2024: 

Den 7. april 2024 ble det enighet i frontfagsoppgjøret. Norsk Industri og Fellesforbundet ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 5,2 %. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør samt beregninger for antatt lønnsglidning (bla. sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger). Den nærmere beregningen av den økonomiske rammen, samt hva partene for øvrig ble enige om kan du lese mer om her:  Enighet i frontfagsoppgjøret etter svært krevende forhandlinger (norskindustri.no)

Informasjon om hovedoppgjør og mellomoppgjør

Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør. I et hovedoppgjør (partallsår) kan partene forhandle om alt i en tariffavtale (både lønn og endringer i tekst), mens i et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

Et samordnet oppgjør betyr at den økonomiske rammen blir avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene NHO og LO.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Tariffavtaler Fornybar Norge er part i:
Energioverenskomsten med EL og IT forbundet:

Fornybar Norge og EL og IT forhandlet Energioverenskomsten:

22.– 24. mai 2024.

Du kan lese mer om enigheten her

E-overenskomsten med Parat:

Ny overenskomst vedtatt den 18. juni 2024. Les enighetsprotokollen her.

Øvrige tariffavtaler:
Hovedavtalen – Tekna:

Tariffavtalen er mest sannsynlig prolongert (ingen revisjon). Se forhandlingskalender (nho.no)

Nito-overenskomsten:

Skal forhandles 10.-12. september 2024

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden: Forhandlingskalender (nho.no)

Funksjonæravtalen – Negotia:

Skal forhandles 8.-9. oktober 2024

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden: Forhandlingskalender (nho.no)

Informasjon om forhandlingstidspunkt og forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt.

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt: Forhandlingskalender (nho.no)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Nina Rivelsrød Aalborg
  • Nina Rivelsrød Aalborg
  • Direktør arbeidsliv
Portrettbilde av Trine Lise Elmholt Berget med lys bakgrunn.
  • Trine Lise Elmholt Berget
  • Advokat