Tariffoppgjøret 2024:

I år er det et forbundsvist hovedoppgjør. Fornybar Norge skal derfor forhandle tariffavtalene med våre motparter på arbeidstakersiden. Informasjon om forhandlingene finner du fortløpende på denne siden.

Det er forbundsvise oppgjør i år, og da starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, det er det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Etterfølgende tarifforhandlinger får da frontfagsoppgjøret ramme som en norm for sine oppgjør. Det kan også komme andre tema fra oppgjøret som kan påvirke fornybarnæringens forhandlinger.

Enighet i frontfaget 7. april 2024:

Den 7. april 2024 ble det enighet i frontfagsoppgjøret. Norsk Industri og Fellesforbundet ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 5,2 %. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør samt beregninger for antatt lønnsglidning (bla. sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger). Den nærmere beregningen av den økonomiske rammen, samt hva partene for øvrig ble enige om kan du lese mer om her:  Enighet i frontfagsoppgjøret etter svært krevende forhandlinger (norskindustri.no)

Oppgjøret går til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for tilbakemelding til riksmekler er 8. mai 2024.

Informasjon om hovedoppgjør og mellomoppgjør

Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør. I et hovedoppgjør (partallsår) kan partene forhandle om alt i en tariffavtale (både lønn og endringer i tekst), mens i et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

Et samordnet oppgjør betyr at den økonomiske rammen blir avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene NHO og LO.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Tariffavtaler Fornybar Norge er part i:
Energioverenskomsten med EL og IT forbundet:

Fornybar Norge og EL og IT skal forhandle Energioverenskomsten:

22.– 24. mai 2024.

Informasjon om forhandlingene vil legges ut fortløpende.

E-overenskomsten med Parat:

Informasjon kommer.

Øvrige tariffavtaler:
Hovedavtalen – Tekna:

Informasjon om forhandlingstidspunkt og forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt: Forhandlingskalender (nho.no)

Nito-overenskomsten:

Skal forhandles 10.-12. september 2024

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt: Forhandlingskalender (nho.no)

Funksjonæravtalen – Negotia:

Informasjon om forhandlingstidspunkt og forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt.

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt: Forhandlingskalender (nho.no)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Nina Rivelsrød Aalborg