Tariffoppgjøret 2024:

I år er det et forbundsvist hovedoppgjør. Informasjon om forhandlingene finner du fortløpende på denne siden. Husk webinar om resultatet av tariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger 12. juni.

Det er forbundsvise oppgjør i år, og da starter Fellesforbundet og Norsk Industri først, det er det vi kaller frontfagsmodellen. Det betyr i praksis at konkurranseutsatt industri setter seg ved forhandlingsbordet først, fordi norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammer som industrien kan tåle. Etterfølgende tarifforhandlinger får da frontfagsoppgjøret ramme som en norm for sine oppgjør. Det kan også komme andre tema fra oppgjøret som kan påvirke fornybarnæringens forhandlinger.

Enighet i tariffoppgjøret på Energioverenskomsten:

Etter forhandlinger 22.–24. mai ble det oppnådd enighet mellom Fornybar Norge og El og IT Forbundet i årets tariffoppgjørpå Energioverenskomsten.

Det er enighet om et generelt tillegg på kr 7,- per time og økte minstelønnssatser og kronesatser i overenskomsten. Oppgjøret er gjennomført innenfor den økonomiske rammen til det såkalte frontfaget.

Du kan lese mer om enigheten her

Vi minner om å avvente med de lokale lønnsforhandlingene til etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt (etter utavstemning). Uravstemningsfristen er satt til 17. juni og resultatet vil meddeles på Fornybar Norges hjemmesider når dette er mottatt. 

Enighet i frontfaget 7. april 2024:

Den 7. april 2024 ble det enighet i frontfagsoppgjøret. Norsk Industri og Fellesforbundet ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 5,2 %. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør samt beregninger for antatt lønnsglidning (bla. sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger). Den nærmere beregningen av den økonomiske rammen, samt hva partene for øvrig ble enige om kan du lese mer om her:  Enighet i frontfagsoppgjøret etter svært krevende forhandlinger (norskindustri.no)

Oppgjøret går til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for tilbakemelding til riksmekler er 8. mai 2024.

Informasjon om hovedoppgjør og mellomoppgjør

Annethvert år er det hovedoppgjør, og annethvert år er det mellomoppgjør. I et hovedoppgjør (partallsår) kan partene forhandle om alt i en tariffavtale (både lønn og endringer i tekst), mens i et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

Et samordnet oppgjør betyr at den økonomiske rammen blir avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene NHO og LO.

Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden.

Tariffavtaler Fornybar Norge er part i:
Energioverenskomsten med EL og IT forbundet:

Fornybar Norge og EL og IT forhandlet Energioverenskomsten:

22.– 24. mai 2024.

Du kan lese mer om enigheten her

E-overenskomsten med Parat:

Informasjon kommer.

Øvrige tariffavtaler:
Hovedavtalen – Tekna:

Tariffavtalen er mest sannsynlig prolongert (ingen revisjon). Se forhandlingskalender (nho.no)

Nito-overenskomsten:

Skal forhandles 10.-12. september 2024

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden: Forhandlingskalender (nho.no)

Funksjonæravtalen – Negotia:

Skal forhandles 8.-9. oktober 2024

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden: Forhandlingskalender (nho.no)

Informasjon om forhandlingstidspunkt og forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt.

Informasjon forhandlingene vil gis på denne nettsiden når datoene er satt: Forhandlingskalender (nho.no)

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Nina Rivelsrød Aalborg
Portrettbilde av Trine Lise Elmholt Berget med lys bakgrunn.