Publisert

Veileder i håndtering av erstatningskrav ved strømbrudd

Dette dokumentet er en veiledning med hensyn til hvordan man skal forholde til situasjoner med krav om erstatning fra nettkunder som følge av strømbrudd eller andre uregelmessigheter ved den elektriske kraft som er levert.

Ytterligere informasjon kan komme til etter hvert. Vedlagt ligger også et forslag til en oppsummert presentasjon i forbindelse med endringene i Forbrukerkjøpsloven