Valg av strømavtale

Illustrasjon: Hanne Berkaak/byHands.

Spotpris (områdepris), variabel pris og fastpris enkelt forklart.

Det fins i hovedsak tre typer strømavtaler i Norge
1. Spotpris

Spotpris (områdepris) betyr at du betaler den faktiske prisen på strømbørsen for ditt område time for time. I tillegg kommer et påslag på strømprisen i øre per kilowattime eller kroner per måned. Din strømregning varierer dermed både med forbruket ditt og med prisene – time for time. Slike avtaler har normalt ingen bindingstid.

2. Variabel pris

Variabel pris gir deg samme strømpris i en periode på minimum 14 dager før prisen eventuelt justeres for å følge prisene på strømbørsen. Strømleverandøren skal gi deg beskjed om prisendringen god tid i forveien. Slike avtaler har normalt ingen bindingstid.

3. Faspris

Fastpris gir deg én fast strømpris for hver kilowattime du bruker. Fastprisen gjelder i en bestemt periode med bindingstid – alt fra tre måneder til fem år. Strømregningen varierer kun etter hvor mye strøm du faktisk bruker. Det vil normalt påløpe kostnader hvis du går ut av avtalen før den opphører.

Er du usikker på hvilken avtale som er best for deg, ta kontakt med strømleverandøren din.

Det er lett å bytte strømleverandør

Å bytte strømleverandør er gratis. Når du har funnet en strømavtale som passer for deg kan du bare inngå avtalen, så ordner den nye strømleverandøren resten. Besøk nettsiden Trygg strømhandel for å se en oversikt over godkjente strømleverandører.

Mor, far og barn omgitt av flytteesker i kjøkkenet.

Skal du flytte? Husk å melde ifra!

Når du flytter, må du huske å si fra til din strømleverandør. Si hvor du flytter og når du flytter inn - så du ikke risikerer å miste strømmen.

Nettleie

I tillegg til å betale strømleverandøren din for strømmen du bruker, må du også betale nettleie.

Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt.